poniedziałek, 2 grudnia 2013

Najważniejsze zalety i wady lokat bankowych

Trudna sytuacja gospodarcza, rosnące bezrobocie, kosztowne utrzymanie i wysokie podatki, to wszystko negatywnie odbija się na portfelach obywateli. Taka sytuacja nigdy nie jest łatwa i nakazuje poważnie zastanowić się nad przyszłością i zabezpieczyć w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Najrozsądniejszym sposobem, który pozwoli z ulgą spojrzeć w przyszłość, jest oszczędzanie. Instytucje finansowe udostępniły swoim klientom szereg instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych, które pozwalają w realny sposób zarobić na ulokowanych oszczędnościach.
 

Wyróżnić można między innymi obligacje Skarbu Państwa, czy też konta oszczędnościowe, które pomimo nieistniejącego ryzyka nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Na rynku finansowym dostępne są także fundusze inwestycyjne, rachunki maklerskie czy kontrakty terminowe, jednak pomimo kuszących perspektyw solidnego zysku, istnieje także ryzyko w postaci utraty wniesionego kapitału, co także sprawia, że nie są częstym wyborem wśród klientów poszukujących instrumentów oszczędnościowych. Zdecydowanie najpopularniejszym produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym jakie oferują banki są lokaty, głównie ze względu na ich dostępność na rynku, łatwość założenia i bezpieczeństwo kapitału. Podobnie jak inne aparaty finansowe, tak i ten produkt posiada zarówno swoje mocne i słabe strony, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy.

Zalety lokat bankowych

Lokaty bankowe założyć można zarówno z oprocentowaniem stałym, jak i zmiennym i w przypadku tego pierwszego niewątpliwym plusem jest możliwość określenia z góry potencjalnego zysku. Wystarczy tylko wziąć pod uwagę aktualne oprocentowanie lokat, częstotliwość kapitalizacji odsetek, długość umowy, oraz wysokość depozytu. Dużą zaletą jest także bezpieczeństwo środków powierzonych bankowi, które nie są obarczone żadnym ryzykiem strat, nad czym czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny i zwraca klientowi środki nawet w przypadku niewypłacalności banku. Warta podkreślenia jest także łatwość zawarcia umowy, brak skomplikowanych procedur, a także duża dostępność dla klienta i szeroki wachlarz ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Istotne wady lokat

Jedną z najistotniejszych ujemnych cech jakie posiadają depozyty terminowe, jest ich oprocentowanie. Nawet najlepsze lokaty nie oferują klientom atrakcyjnych oprocentowań, co powoduje, że tylko naprawdę duże depozyty dadzą szansę na solidny zysk. Kolejny minus, to konieczność zamrożenia kapitału na czas trwania umowy, gdyż wcześniejsze podjęcie pieniędzy praktycznie zawsze skutkuje utratą odsetek, a więc brakiem jakiegokolwiek zysku. Pamiętać należy także, że lokaty bankowe obciążone są 19% podatkiem, który należy uwzględnić przy wyliczaniu potencjalnych zysków, gdyż o taką kwotę będą pomniejszone naliczone w trakcie umowy zyski.

Dlaczego pieniądze w Polsce są tematem tabu?

Gdybyśmy zrobili na ulicy ankietę na temat tego, na które tematy nie powinniśmy rozmawiać z rodziną przy stole, okaże się, że oprócz poglądów politycznych i religijnych, wiele osób wskaże na finanse. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Polacy kojarzą rozmowy o pieniądzach wyłącznie z narzekaniem na ich brak. Nie lubimy więc nikogo o nie pytać ani sami nie opowiadamy o swoich zarobkach i wydatkach. Pytanie o wysokość wynagrodzenia wciąż uznawane jest za bardzo niegrzeczne i nietaktowne. Tak samo traktuje się pytania o czyjeś zadłużenie. To przykre, że wstydzimy się podejmowania tematyki finansowej z rodziną i znajomymi, gdyż bez tego nie możemy dzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniami. Często mogłoby się okazać, że ktoś bliski jest w stanie doradzić nam np. jak wyjść z nadmiernego zadłużenia. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zdecydujemy się, aby z nim o tym porozmawiać.

Niepokojącym zjawiskiem jest również fakt, że rodzice nie chcą pokazywać dzieciom w jaki sposób planować wydatki i na czym polega oszczędzanie. Niekiedy zdarza się, że nie robią tego, ponieważ sami nie posiadają tej wiedzy. Nikt im jej nie przekazywał, więc teraz jako dorośli ludzie borykają się z licznymi długami albo nie potrafią kontrolować domowego budżetu. W ten sposób koło się zamyka, gdyż dzieci najprawdopodobniej powielą błędy swoich rodziców. Ich finanse osobiste nie będą więc w dobrej kondycji. Jeżeli jednak pieniądze są takim samym tematem jak pytania o szkołę i stopnie, dzieci traktują takie rozmowy jak coś zupełnie normalnego. Chętnie powiększają wtedy swoją wiedzę na ten temat, zaczynają oszczędzać na wymarzoną grę komputerową czy chcą poznawać sposoby na pomnażanie kapitału. Zachęcenie dzieci do zagłębiania się w dziedzinę finansową daje rodzicom szansę na zapewnienie im lepszej przyszłości.

Nie wstydźmy się więc mówić o finansach. Nie wszyscy będą chcieli podjąć z nami ten temat, jednak na pewno znajdziemy osoby, które z chęcią nam doradzą lub podzielą się swoimi doświadczeniami. Pamiętajmy, że nawet jeśli nie zarabiamy wiele, zawsze możemy poznać możliwości, które pozwolą nam na oszczędzanie lub zwiększenie comiesięcznych przychodów.

Kapitalizacja odsetek wpływa na zysk z lokaty bankowej

Każdy rodzaj lokaty działa na zasadzie kapitalizacji odsetek. Kapitalizowanie ich jest sposobem oprocentowania lokat. Różne typy depozytów kapitalizuje się inaczej, co przekłada się na konkretne zyski. Im dłuższa lokata i im więcej okresów kapitalizacji odsetek posiada, tym więcej można zarobić.

Jak wygląda kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek jest to proces, który polega na dopisywaniu przez bank odsetek do wpłaconego kapitału. Proces ten odbywa się tak często, jak opiewa na to umowa lokaty. Kapitalizacja może więc mieć miejsce raz w roku, dwa razy i więcej. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem lokaty ma się do czynienia. Przykładowo zakładając lokatę miesięczną z miesięczną kapitalizacją odsetek, bank je kapitalizuje po zakończeniu trwania tej lokaty, czyli po miesiącu czasu. Jeśli lokata zostaje automatycznie odnowiona, to następna kapitalizacja również następuje po miesiącu czasu, ale odsetki kapitalizuje się już od wyższej kwoty, a dokładnie od kwoty z wcześniej wypracowanymi odsetkami. Proces taki ma miejsce co miesiąc, oczywiście jeśli tylko lokata jest odnawiana. Zasada kapitalizacji odsetek jest prosta. Odsetki dopisuje się do złożonego depozytu, przez co się on zwiększa. Przy następnej kapitalizacji odsetki dopisuje się już do większej kwoty, co w rezultacie przynosi większe zyski. Jeśli kapitalizacja odsetek na lokacie terminowej ma miejsce często, to następuje zjawisko, które nosi miano procentu składanego. Jest to bardzo ważna wiadomość. Procent składany ma miejsce wówczas, gdy doliczanie zysków ma miejsce minimum dwa razy w czasie trwania lokaty. Jeśli lokata terminowa mówi o dopisaniu odsetek na koniec jej trwania i nie zostaje odnowiona, to nie ma mowy o procencie składanym.

Procent składany ma wpływ na zyski z lokaty

Wiele osób zakładających lokatę terminowa skupia się wyłącznie na wysokim oprocentowaniu, który pozwoli wypracować konkretne zyski. Tymczasem podpisując umowę należy prześledzić szczegółowo jej warunki i przede wszystkim warto zwrócić uwagę na okresy kapitalizowania odsetek przez bank. Co z tego, jeśli bank zaproponuje wyższe oprocentowanie całego okresu lokacyjnego, jeśli uśrednione oprocentowanie w skali roku wyniesie niewielki poziom, np. 2%. Okazuje się, że oprocentowanie lokaty jest ważne, ale nie najważniejsze. Mając niewielki procent, ale wiele okresów kapitalizacji odsetek, można wypracować większe zyski. Procent składany jest bardziej wartościowym rozwiązaniem w lokatach terminowych, niż sugerowane wysokie oprocentowanie, które w rzeczywistości wysokim wcale nie jest. Zamiast dać się zwabić „promocyjną” lokatą z wysokim procentem, warto zapytać bank, jak często ten procent będzie kapitalizowany. Jeśli bank da ofertę z wysokim procentem i częstymi okresami jego kapitalizacji, to można mówić o korzystnym produkcie wartym zastanowienia.

Niewiele osób ma świadomość tego, jakie czynniki wpływają na zyski z lokaty. Częstotliwość naliczania odsetek jest właśnie jednym z takich czynników, które decydują o tym, ile kto zarobi i w jakim czasie.

sobota, 2 listopada 2013

Wybrać stałe czy zmienne oprocentowanie lokat bankowych?

Kwestia oprocentowania lokaty to niezwykle ważny element biorąc pod uwagę przyszłe zyski z zainwestowanego kapitału. Choć oprocentowanie najczęściej kojarzy nam się z kredytami bankowymi, również w przypadku lokat ma ono ogromne znaczenie. Różnica między lokatami i kredytami odnośnie oprocentowania jest jednak zasadnicza. Biorąc pożyczkę to bank narzuca kredytobiorcy reguły, na jakich zostanie ona przyznana – w tym oprocentowania. Natomiast inwestor decydujący się na lokatę bankową ma dość swobodną możliwość jej wyboru – choćby ze względu na oprocentowanie lokat: stałe lub zmienne.

Lokata bankowa to dość specyficzny produkt bankowy. Jej mechanizm jest bowiem odwrotny niż w przypadku kredytu bankowego. W przypadku lokaty bowiem to klient udziela niejako „pożyczki” bankowi, a ten po skończeniu okresu umowy oddaje włożony kapitał wraz z należnymi odsetkami. Stanowi to powszechny sposób na pomnażanie zgromadzonych przez inwestorów oszczędności. Warto podkreślić, że sposób bezpieczny. Lokata bankowa to bowiem jeden z najbardziej przyjaznych i bezpiecznych inwestycji na rynku. Dlaczego? Bowiem jeśli wybierzemy lokatę z oprocentowaniem stałym, już na samym starcie będziemy wiedzieć jakie zyski nam ona przyniesie. Czy zatem stałe oprocentowanie jest lepsze od zmiennego? Z całą pewnością jest bezpieczniejsze, ale nie dla każdego oznacza to, że jest ono lepsze. Najlepsza lokata to taka, która przynosi zyski, a o zyskach decyduje oprocentowanie.

Oprocentowanie stałe czy zmienne? 

Kluczową chyba zaletą stałego oprocentowania lokaty jest fakt, że inwestor już w momencie podpisywania umowy wie dokładnie ile wyniesie zysk z włożonego w lokatę kapitału. Dla dużej liczby klientów banku ma to o tyle duże znaczenie, że lubią oni wiedzieć jaką kwotą będą dysponować w przyszłości. Z kolei oprocentowanie zmienne jest dla osób, które lubią małą nutę ryzyka. W przypadku wyboru lokaty z oprocentowaniem zmiennym, inwestor nie wie jakie będą jego zyski. Zna oczywiście poziom oprocentowania na starcie, ale podczas trwania umowy poziom ten może się zmieniać, w zależności od pewnych czynników. Jednym z tych kluczowych jest bez wątpienia zmiana poziomu stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne – na co zwracać uwagę?

Osoby, które myślą o wyborze oprocentowania zmiennego mają małą podpowiedź odnośnie ewentualnego poziomu oprocentowania lokaty. Jak to możliwe? Okazuje się, w sposób dość prosty można przewidzieć kierunek ewentualnych zmian – oczywiście zalety to jak długo będzie trwała lokata. Jak wiemy najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wysokości oprocentowania lokat jest wysokość stóp procentowych, która jest ustalana przez Narodowy Bank Polski. NBP z kolei nie jest instytucją, która swoje decyzje opiera na enigmatycznych czynnikach i kryteriach. Decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych są podejmowane w oparciu o konkretne tendencje w gospodarce. Są to przede wszystkim inflacja i wzrost gospodarczy. W obu przypadkach możemy być niemal pewni, że stopy procentowe się podniosą. Z drugiej strony, spowolnienie w gospodarce sprzyja obniżaniu stóp. Obserwując te elementy możemy przewidzieć ewentualną wysokość oprocentowania lokat. Oczywiście niczego nie można być pewnym w 100%, bowiem rynek i gospodarka bywają nieprzewidywalne.

Popularne rodzaje inwestycji finansowych

Nie tak dawno temu świat obiegła wiadomość o krachu gospodarczym, zapaści finansowej i globalnym kryzysie. I nie tak dawno temu – wbrew temu, co twierdzili eksperci, specjaliści i czołowi gracze rynków biznesowych – społeczeństwo zaczęło coraz bardziej interesować się finansowymi inwestycjami. Powód był prosty: to właśnie inwestycje dawały gwarancję pełnej płynności finansowej w ciągu nadchodzących lat kryzysu.


Inwestowanie – sposób na zarobek

Najprostszym sposobem na zarabianie pieniędzy w czasach globalnego kryzysu okazuje się bowiem inwestowanie. Oczywiście inwestowanie jako proces przemyślany, kilkukrotnie przeanalizowany i przedyskutowany ze specjalistami, doradcami finansowymi i bankowymi.

Czy to oznacza więc, że w inwestycje finansowe może „bawić” się tylko osoba doświadczona, znająca sytuację rynkową, obyta w świecie finansów i obracająca dużymi pieniędzmi? Wręcz przeciwnie! Obecnie banki niezwykle łakomie patrzą na tak zwanych małych inwestorów, czyli klientów indywidualnych, otwierających lokaty bankowe, konta oszczędnościowe czy próbujących swoich sił na rynku funduszy inwestycyjnych.

Taki inwestor to skarb – zapewnia bankowi stały dochód, zaś zainwestowane przez niego pieniądze, obracane następnie na bankowych kontach, pomagają zarabiać nie tylko samemu inwestorowi, ale i właśnie bankom.

Obligacje, czyli pewny zysk

Jeśli jednak ktoś nie chce, aby w jego finanse miał wgląd bank czy pracownik banku i chciałby utrzymać wysokość własnych zarobków z daleka od oczu finansowej machiny, zawsze zostaje mu kilka innych opcji inwestycyjnych. Jedną z nich są obligacje, w tym najczęściej wybierane (z racji wysokiej gwarancji bezpieczeństwa), obligacje o charakterze skarbowym, a więc emitowane przez Skarb Państwa.

To jedna z najbardziej pewnych – jeśli nie najpewniejsza – forma inwestycji finansowej w dzisiejszych czasach na obszarze Polski. Kupując papiery obligacyjne Skarbu Państwa ma się gwarancję, że po roku, dwóch czy pięciu (lub po innym czasie) zostaną one na pewno odkupione przez właściciela, a my otrzymamy należne nam odsetki i wartość samych obligacji.

Fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka

Płynność finansową zapewniają też inne produkty finansowe dostępne na polskim rynku. Jeden z nich – fundusze inwestycyjne – zapewnia inwestorom bardzo duże zyski, ale jednocześnie oznacza równie wielkie ryzyko porażki. Dla początkujących w tym segmencie rynku osób fundusze są więc produktem bardzo atrakcyjnym, ale i niebezpiecznym. Źle zainwestowane pieniądze, włożone w nieodpowiedni fundusz i niekontrolowane mogą bowiem zwyczajnie przepaść, a my zostaniemy z niczym.

wtorek, 1 października 2013

Alternatywa dla depozytów terminowych – co banki zaoferują swoim klientom zamiast lokat?

Spadek stóp procentowych, a co za tym idzie znaczne obniżenie się oprocentowania lokat bankowych, spowodowało odpływ kapitału z depozytów terminowych. Od początku 2013 roku z lokat terminowych zastało wycofane 21 mld zł. Jednak banki nie mogły pozwolić sobie na całkowity odpływ pieniędzy z rachunków bankowych i dlatego zaoferowały swoim klientom nowe produkty.

Poziom stóp procentowych w naszym kraju jest najniższy w historii od 1989 roku. Oczywiście nie pozostało to bez znaczenia dla wysokości oprocentowania lokat bankowych i miało przełożenie na wysokość zysków z depozytów terminowych. Od początku roku można zaobserwować stopniowy spadek oprocentowania, co wiele osób skłoniło do wycofania środków pieniężnych z lokat. Całość oszczędności Polaków utrzymywana w bankach nie zmniejszyła się, a wręcz przeciwnie - wzrosła o 31 mld zł i wynosi grubo ponad 500 mld zł. Z tej kwoty ok. 250 mld zł jest przetrzymywana na lokatach terminowych. W ostatnim miesiącu zanotowano spadek wielkości środków utrzymywanych na lokatach o blisko 21 mld zł. Wniosek jak się nasuwa jest taki, iż pieniądze zgromadzone na lokatach terminowych pozostały w bankach. Większość osób zdecydowała się przesunąć swoje środki na konta oszczędnościowe. Część przetrzymuj oszczędności na rachunkach bieżących czekając na wzrost oprocentowania lokat. Pozostała grupa zdecydowała się na zainwestowanie w rynek kapitałowy i powierzyła swoje oszczędności funduszom inwestycyjnym.

Co zamiast lokat - nowe oferty banków

Nagły odpływ środków z depozytów bankowych mógłby zachwiać systemem bankowym, ponieważ raptowne wycofanie oszczędności spowodowałoby utratę płynności wielu banków. Z tego względu banki coraz częściej decydują się oferować długoterminowe produkty bankowe.

Jednym z nowych rozwiązań na rynku jest program systematycznego oszczędzania. Jako jeden z pierwszych banków zaoferował go BGŻ Optima. Klienci tego banku mogą założyć rachunek oszczędnościowy, na który regularnie przelewane będą środki z konta osobistego. Oprocentowanie konta oszczędnościowego w BGŻ wynosi obecnie 3,5%. Inną propozycję sposobu oszczędzania ma Credit Agricole. Produkt oszczędnościowy oferowany przez ten bank opiera się o regularne oszczędzanie przez okres 5 lat. Środki są oprocentowane według aktualnej stopy WIBOR 3M pomniejszonej o 1,2%. Jednak co pół roku oprocentowanie zwiększa się o ustaloną przez bank wartość. Z kolei Santander Bank postawił na lokaty długoterminowe. Zakładając w tym banku lokatę na okres 2 lat możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,1% w skali roku. Nowe oferty długoterminowych produktów oszczędnościowych mają zamiar również przedstawić Millennium Bank oraz ING Bank Śląski. Wszystko wskazuje na to, że będą to pewnego rodzaju programy systematycznego oszczędzania z oprocentowanym kontem bankowym.

Jakie alternatywy dla produktów bankowych?

W ostatnim okresie obserwowany był wzmożony napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych co świadczy o dużym zainteresowaniu tą formą inwestowania oszczędności. Przy niskich stopach procentowych, inwestycje na rynku kapitałowym wydają się być atrakcyjną alternatywą dla lokat. Jednak według specjalistów, bankom nie grozi nagły odpływ kapitału i przewiduje się, że depozyty bankowe pozostaną ulubioną formą oszczędzania wśród Polaków. M.in. dlatego, że nie wymagają wielkiej znajomości z dziedziny rynków finansowych. Potwierdzeniem tej tezy są wcześniej przytoczone dane dotyczące przepływu środków pieniężnych z lokat na konta oszczędnościowe.

Proces wyboru lokaty bankowej przez klienta indywidualnego

Oszczędzanie stało się obecnie tematem nie tylko modnym, ale i potrzebnym. Szczególnie wobec perspektywy przewidywanych niewielkich emerytur dla osób będących obecnie na początku swej drogi zawodowej. Jedną z możliwych dróg oszczędnościowych jest ta wykorzystująca lokaty bankowe, choć przynosząca niewielkie w stosunku do produktów inwestycyjnych zyski kapitałowe, to zapewniająca bezpieczeństwo dla posiadanego kapitału. W jaki sposób wybrać odpowiednią lokatę bankową do określonych zadań?

Wybierając lokatę bankową wiele osób skupia swą uwagę jedynie na wartości oprocentowania oferowanego dla danego produktu finansowego. W przypadku osób rozpoczynających oszczędzanie często jest to jedynie wartość nominalna, jaką opisane jest oprocentowanie lokat. Z tego typu podejścia mogą wyniknąć pewne problemy finansowe, których można uniknąć zapoznając się nieco dogłębniej z regulaminami dla lokat bankowych.

Prawdziwy zysk z lokaty bankowej różni się nieco od wartości odsetek naliczonych na podstawie podanego oprocentowania nominalnego. Po pierwsze, wynika to z konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19 % wartości odsetek. Po drugie efektywne oprocentowanie lokat może być wyższe niż jego wartość nominalna. Powodem jest częstsza kapitalizacja odsetek oraz ich sumowanie się z kapitałem podstawowym lokaty, w związku z czym stanowią one w kolejnym okresie podstawę do naliczania następnych odsetek. Po trzecie, realny zysk nie zawsze da się przewidzieć, co ma związek ze zmianami stóp procentowych na lokatach o oprocentowaniu zmiennym. Ich wybór zresztą nie zawsze jest opłacalny dla klienta. Podjęte ryzyko opłaca się jedynie w sytuacji przewidywanych wzrostów stóp procentowych, dzięki czemu wzrosną także zyski klienta powyżej początkowo wyliczonych kwot.

Ważnym aspektem dla osób wykorzystujących lokaty bankowe jest konieczność utrzymania depozytu na rachunku lokaty do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Nieprzewidziane okoliczności, które mogą wymagać wycofania kapitału z banku mogą być przyczyną strat finansowych ze względu na utratę odsetek, a w przypadku lokat inwestycyjnych, także części początkowo wpłaconego kapitału. Warto zatem rozważyć swoją sytuację finansową, a w przypadku braku możliwości dywersyfikacji swego portfela inwestycyjnego na produkty o dużej i małej płynności finansowej, rozważyć możliwość wykorzystania nieco mniej rentownych lokat bankowych, lecz umożliwiających wycofanie kapitału wraz z naliczonymi do określonego momentu odsetkami. Takie możliwości oferują między innymi lokaty progresywne, oraz niektóre tradycyjne lokaty bankowe.

Wiele instytucji finansowych łączy obecnie najlepsze lokaty z koniecznością posiadania bieżącego rachunku bankowego. Oferty wiązane mogą wydawać się atrakcyjne, konieczne staje się jednak dokładne zapoznanie z cennikiem opłat, tak dla lokaty bankowej, jak i dla konta bankowego. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, obsługę karty płatniczej, przelewy, czy prowizje od określonych czynności, sumarycznie mogą znacznie przekroczyć wartość odsetek oferowanych przez wybraną lokatę, a realny zysk z inwestycji przy niewielkiej wartości zdeponowanych oszczędności może okazać się wręcz stratą finansową.

czwartek, 5 września 2013

Produkty bankowe - warto sprawdzać szczegóły promocji?

Produkty bankowe, to oferty, które istnieją w sferze naszego życia już od dawna. Czasami zainteresowanie produktami bankowymi jest wymuszone stanem wyższej konieczności, jak to ma miejsce w przypadku kredytów czy pożyczek lub innych produktów. Czasami decydujemy się na określony produkt bankowy dla własnej wygody, jak to ma miejsce w przypadku takich ofert jak konta bankowe czy konta oszczędnościowe z możliwością zarabiania na ulokowanych środkach pieniężnych. Bez względu na to jaki produkt bankowy leży w obrębie naszych zainteresowań, bardzo często zwracamy uwagę na oferty promocyjne. Działanie jak najbardziej słuszne i wytłumaczalne, promocja bowiem przyciąga uwagę klientów. Jednak trzeba pamiętać o tym, że promocyjne nie zawsze znaczy lepsze i nie zawsze jest tańsze.

Produkty bankowe


Polskie banki, tak jak banki działające w innych krajach to nic innego jak instytucje nastawione na zysk. Promocje w przypadku produktów bankowych to magnes, który ma za zadanie przyciągnąć zainteresowanie klienta, nie oznacza to jednak, że dla banku ma powodować straty. Promocyjne produkty bankowe mają więc zarabiać tak samo jak te oferowane bez szumnej bez promocji, a przy okazji cechować się warunkami, które spotkają się z zainteresowaniem klientów. Między innymi dlatego wiele ofert promocyjnych okazuje się często mniej korzystnych niż może się wydawać a złe cechy oferowanych produktów są najczęściej pomijane. Istnieją, ale niewiele się o nich wspomina.

Każdy, kto interesował się szczegółami ofert promocyjnych, często odkrywał wiele ciekawostek:

 • promocyjne oprocentowanie lokat obowiązywało krótko, lub dotyczyło tylko sum ponad wysokie kwoty, a oprocentowanie kwot niższych było po prostu niewielkie
 • promocyjne oprocentowanie kredytu było związane z wysokimi opłatami innego typu, co powodowało, że kredyt stawał się mniej korzystny
 • produkt bankowy o minimalnych kosztach, okazywał się produktem kosztownym z innych powodów.
Decydując się na promocyjne produkty bankowe, warto więc spojrzeć przede wszystkim w warunki promocji i umowę związaną z danym produktem bankowym. Uważna analiza jest jak najbardziej konieczna. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem, folder mówiący o promocji nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Liczy się tylko to, co znajduje się w umowie produktu i dokumentach z nią powiązanych. Dla własnego interesu warto mieć tego pełną świadomość.

Jak inwestować w obligacje – samodzielnie czy z pomocą?

Choć wielu inwestowanie kojarzy się głównie z inwestowaniem na giełdzie i handlem akcjami. Inwestowanie może dotyczyć także innych dziedzin, choćby obligacji, handlu surowcami, inwestowaniem w dzieła sztuki, czy wykorzystaniem różnic kursowych walut. W jaki sposób warto inwestować w obligacje? Warto się zastanowić, czy bardziej interesujące wyniki uzyska się samodzielnie, czy też skuteczniejsze okażą się fundusze inwestycyjne.
Obligacje


Różnica pomiędzy inwestowaniem w obligacje prowadzonym samodzielnie, a powierzeniem tego zadania funduszom inwestycyjnym na pierwszy rzut oka może nie być tak dobrze widoczna. Jednakże oba sposoby na wymienione tu inwestycje finansowe różnią się wieloma aspektami. Wybór jednego rozwiązania powinien zostać przeprowadzony po wykonaniu analizy własnych potrzeb i aktualnych możliwości rynkowych, co może znacznie zwiększyć rentowność inwestycji.

Inwestycje własne i pośrednictwo funduszy inwestycyjnych


Podstawą rentowności jaką posiadają inwestycje w papiery dłużne jest oprocentowanie pożyczki pobieranej przez emitenta. Znacząca większość obligatariuszy samodzielnie inwestujących swoje oszczędności korzysta właśnie z tej drogi, przechowując papiery dłużne w swoim portfelu inwestycyjnym do daty ich wykupu przez emitenta.

Opisana tu droga postępowania pozwala na uzyskanie odsetek gwarantujących przynajmniej przeciwdziałanie inflacji, czego przykładem mogą być obligacje skarbowe, bądź zysku znacznie większego, kilkunastoprocentowego, oferowanego przez obligacje korporacyjne. W przypadku tych ostatnich istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo utraty kapitału w przypadku posiadania papierów niezabezpieczonych, emitowanych przez bankrutujące przedsiębiorstwo. Ryzyko to znacznie się zwiększa w przypadku "ubogiego" portfela inwestycyjnego, w którym znajdują się obligacje emitowane przez jedno, niepewne przedsiębiorstwo.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne posiadają znacznie większe pole manewru pod względem możliwości urozmaicenia portfela inwestycyjnego, dobierając obligacje zarówno z puli bezpiecznych papierów, jak i tych niezabezpieczonych. Nawet w przypadku zaangażowania przez inwestora nieznacznych środków finansowych, dzięki zarządzaniu środkami dużej grupy inwestorów, fundusze inwestycyjne mogą znacznie zróżnicować źródła pochodzenia poszczególnych papierów wartościowych. Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania znacznie niższych cen przy zakupach hurtowych, oraz dostęp do papierów dłużnych udostępnianych jedynie dla klientów instytucjonalnych.

Fundusze jednak raczej nie przetrzymują papierów dłużnych do daty wykupu, handlując nimi na wolnym rynku. Warto wiedzieć, że nie każdy termin sprzyja takim inwestycjom, co sprawia, że strategia ta może przynieść znaczne straty w przypadku podejmowania inwestycji w obligacje w nieodpowiednim czasie.

wtorek, 20 sierpnia 2013

Trzy kroki do życia w dostatku

Niezależnie od wysokości zarobków wielu ludzi nigdy nie stanie się bogatymi. Zarówno ci, którzy mają możliwość oszczędzania jak i ci, którym brakuje pieniędzy, nie potrafią efektywnie gospodarować posiadanymi środkami. Przepis na pozbycie się problemów finansowych można opisać w trzech krokach.


Nie korzystaj z kredytów konsumpcyjnych


Kredyty konsumpcyjne są atrakcyjna pułapką, która przyciąga zarówno ludzi biednych jak i średnio zamożnych. Pragnąc coraz to nowocześniejszych sprzętów, lepszych wakacji czy pięknych prezentów dla bliskich, ludzie masowo je zaciągają. Wzięcie jednego kredytu konsumpcyjnego, nierzadko powoduje swoiste uzależnienie, prowadzące do zaciągania coraz to nowych pożyczek. Tym sposobem dana osoba zamiast gromadzić pieniądze na określone wydatki, oddaje je instytucjom finansowym w ramach spłaty rat i odsetek, tracąc jednocześnie kontrolę nad swoimi wydatkami i wpadając w pułapkę długów.

Oszczędzaj jak najwięcej


Oszczędności to podstawa do zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Bez nich człowiek, który utraci pracę lub zacznie otrzymywać niską emeryturę, jest uzależniony od pomocy innych. Dokładne przemyślenie i rozpisanie wszystkich niezbędnych wydatków pomoże w zaoszczędzeniu niewielkich sum pieniędzy, które po pewnym czasie staną się wystarczającym kapitałem.

Kupuj aktywa zamiast pasywów


Gdy już posiada się pewien kapitał, który może zostać zainwestowany, podstawową reguła jest szukanie aktywów, które przyniosą zyski. Pod pojęciem aktywa kryją się wszelkie papiery wartościowe, dzięki którym można pomnażać kapitał, a z czasem zacząć utrzymywać się jedynie dzięki odsetkom otrzymywanym z tytułu ich posiadania. Podstawą do inwestowania w aktywa jest ciągłe zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii i rynków finansowych. Czas poświęcony na naukę z pewnością zaprocentuje w przyszłości w postaci zysków z udanych inwestycji. Nawet niewielkie sumy ulokowane mądrze, pomogą w osiągnięciu niezależności finansowej. Przeciwieństwem aktywów są pasywa, czyli wszystkie zakupy które z czasem tracą swoją wartość lub wymagają ciągłego wnoszenia opłat. Zalicza się do nich dom, samochód oraz inne dobra materialne. Nie oznacza to, że nie są one niezbędne, lecz zawsze warto się zastanowić czy większe mieszkanie jest nam potrzebne a bardziej luksusowy samochód konieczny do codziennego funkcjonowania.

Porównanie lokat, czyli gdzie szukać rzetelnych informacji

Wydawać by się mogło, że w erze powszechnego dostępu do Internetu, znalezienie informacji o aktualnych ofertach lokat nie stanowi większego problemu. Okazuje się jednak, że tak naprawdę bardzo mało jest miejsc, w których można znaleźć naprawdę wartościowe i rzetelne informacje o bieżących ofertach. A jeszcze mniej stron internetowych oferujących profesjonalne, fachowe i dokładnie porównanie lokat dostępnych na polskim rynku.

Rzetelne informacje o lokatach


W praktyce znalezienie profesjonalnego rankingu lokat nie jest łatwe, zaś poszukiwania najlepiej zacząć na portalach internetowych charakteryzujących się wysokim stopniem niezależności od banków i instytucji finansowych. Dodatkowo niezwykle ważna jest również osoba samego analityka, który przygotował konkretny ranking lokat – jego doświadczenie w zawodzie, powiązania (czy nie współpracuje też na rzecz jakiegoś banku), rzetelność przekazywanych treści. Tylko w ten sposób można jednoznacznie sprawdzić, który ranking rzeczywiście przedstawia przydatne informacje, a który tworzony jest na zamówienie działu marketingowego jakiejś instytucji finansowej. Profesjonalne, sprawdzone i przede wszystkim obiektywne informacje i opinie o poszczególnych lokatach znaleźć można też w pisanej prasie branżowej.

Rankingi na zamówienie


Bardzo popularną, choć oczywiście niepochwalaną praktyką, jest dzisiaj zamawianie rankingów przez niektóre banki (a konkretniej przez specjalistów od marketingu). Takie rankingi przedstawiają co prawda realne fakty, ale naginają je do własnych potrzeb. Przykładowo jeśli bank prowadzi w rankingu lokat krótkoterminowych, ale przy długoterminowych jest na szarym końcu, to w rankingach i analizach nie wspomina się o tym złym wyniku, ale eksponuje wyłącznie ten pozytywny. Trudno więc nie zauważyć, że ma się do czynienia z całkiem sporą manipulacją – a potencjalny klient pod jej wpływem może wybrać lokaty niekoniecznie odpowiadające jego oczekiwaniom.

Najlepsze lokaty? Znajdź sobie sam!


Najlepszym wyjściem okazuje się więc... samodzielne stworzenie własnego rankingu lokat. Niekoniecznie trzeba robić to na przykładzie własnego doświadczenia, równie dobrze o wydanie opinii można poprosić znajomych, przyjaciół czy członków rodziny. Poprosić ich o określenie, jakie są według nich najlepsze lokaty i dopiero na te podstawie sporządzenie indywidualnej analizy i porównania. Wtedy ma się pewność, że taki ranking jest przede wszystkim rzeczywisty i nienaciągany. Oczywiście im większa grupa „badanych”, tym bardziej rzetelne wyniki można osiągnąć i więcej informacji zdobyć, a co za tym idzie, wybierając własną lokatę, opierać się na sprawdzonych danych, które pozyskało się całkowicie samodzielnie.

Jak upewnić się, że kredyt konsolidacyjny rozwiąże nasze problemy?

Zalety kredytów konsolidacyjnych są niemożliwe do zakwestionowania. Wiele osób właśnie dzięki nim uporało się z rosnącym zadłużeniem, potem zaś wyszło na prostą i zaczęło odnosić tak duże sukcesy finansowe, że spłata brakującej części zobowiązania przestała stanowić problem.

Warto jednak uświadomić sobie, że kredyt konsolidacyjny posiada nie tylko blaski, ale również cienie. Świadomość ich istnienia nie powinna skłaniać nas do rezygnacji z walki z zadłużeniem oraz biernego podporządkowania się negatywnym wydarzeniom, musi jednak uzmysłowić nam, że konsolidacja rat nie jest lekiem na całe zło i nie rozwiąże tych problemów, do powstania których doprowadziła nasza niefrasobliwość.

Największym problemem, z jakim zmagają się osoby decydujące się na kredyt konsolidacyjny jest jego wysokość, okazuje się bowiem, że może ona zaniepokoić nawet osoby przyzwyczajone do znaczących kwot. Gdy jednak zastanowimy się nad tego rodzaju problemem z pewnością dojdziemy do wniosku, że wcale nie powinniśmy być w jakiś szczególny sposób zaszokowani. Banki nie należą do instytucji charytatywnych, jeżeli więc decydują się na wyciągnięcie do nas pomocnej dłoni wówczas, gdy nie radzimy sobie ze spłatą zadłużenia, muszą robić to w sposób, który przyniesie korzyści każdej ze stron.

Innym problemem okazuje się to, że kredyty konsolidacyjne (zwłaszcza udzielane pod zastaw) mogą być zobowiązaniem, z którym będziemy mieli do czynienia przez całe życie. Cóż. W tym momencie możemy mieć pretensje wyłącznie do siebie, jeżeli bowiem liczymy na niższą ratę i spadek zadłużenia powinniśmy spodziewać się tego, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe przede wszystkim wówczas, gdy wydłużony zostanie czas spłaty zobowiązania. Banki muszą brać pod uwagę nie tylko swoje i nasze interesy, ale również zasady rządzące gospodarką wolnorynkową, a te są nieubłagane.

Mówiąc o tym, że kredyty konsolidacyjne nie są lekiem na całe zło mamy jednak na myśli i to, że nie są one w stanie rozwiązać wszystkich problemów finansowych, z którymi się borykamy. Po raz kolejny musimy w tym miejscu nawiązać do specyfiki funkcjonowania banków, te bowiem muszą realnie podchodzić do możliwości swoich klientów. Nawet, jeżeli ci ostatni mają nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie kredytu, bank jest w stanie skonsolidować raty obejmujące swoim zakresem maksymalnie około osiemdziesięciu procent jej wartości. Jeśli wielkość zadłużenia przekracza wartość domu osoby ubiegającej się o kredyt, pracownik banku nie może mieć żadnej pewności, że jego klient będzie wywiązywał się ze zobowiązań, które zostaną na niego nałożone.

Kredyt konsolidacyjny to również dodatkowe koszty związane zarówno z prowizją, jak i zabezpieczeniami, których oczekuje bank. Niekiedy okazuje się zatem, że choć sytuacja potencjalnego kredytobiorcy czyni z niego osobę zainteresowaną taką formą kredytowania, bank nie jest w stanie mu pomóc przyznając odpowiednie wsparcie.

Konta bankowe dla nieletnich - czyli uczymy dzieci oszczędzać

PKO BP przedstawiło ofertę skierowaną do osób poniżej 13 roku życia. Konto Junior ma służyć osobom, które jeszcze nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Jak do tej, pory jest to pierwszy tego typu produkt bankowy na rynku. Jak dokładnie będzie wyglądać oferta?

Teoretycznie, konto bankowe, według prawa bankowego może otworzyć osoba, która ukończyła 13. rok życia. W tym wieku osoba uzyskuje zdolność do czynności prawnych i dzięki temu może samodzielnie decydować o swoich oszczędnościach. PKO BP ma jednak zamiar zaoferować konto, nawet dla małych dzieci, które nie skończyły trzynastu lat - pełnomocnikami konta będą rodzice.

Szczegółowa oferta zostanie przedstawiona w ciągu kilku tygodni. W tej chwili PKO BP udzieliło wstępnych informacji na temat rachunku. Pod względem funkcjonalności konto przypomina Szkolną Kasę Oszczędności czyli w skrócie tzw. SKO. Przede wszystkim konto charakteryzuje się zabawową formą.
Młody oszczędzający może ustalać cel oszczędzania oraz zmieniać wygląd swojej skarbonki. Dziecko dowie się także, ile pieniędzy będzie musiało odkładać co miesiąc, aby osiągnąć dany cel. W ten sposób, dziecko będzie uczyło się systematycznie oszczędzać na wymarzoną zabawkę. Dostępna będzie także możliwość dokonywania zdefiniowanego przelewu. Oczywiście po wcześniejszym zaakceptowaniu przez rodzica. Młody klient otrzyma swój login oraz hasło, nie będzie mógł jednak dysponować kartą płatniczą. Konto w sposób atrakcyjny dla dziecka, ma uświadamiać, że warto odkładać pieniądze i lokować je w banku.

Rodzicom będzie oferowana aplikacja do własnego rachunku bankowego, która umożliwi pomoc w zarządzaniu oszczędnościami dziecka. Pełnomocnik konta Junior będzie mógł przeglądać historię transakcji dziecka oraz zlecać wypłacanie kieszonkowego. Konto w PKO BP nie będzie wymagało ponoszenie dodatkowych opłat, zarówno ze strony rodzica jak i dziecka. Nowe SKO będzie również posiadało atrakcyjne oprocentowanie – w granicach 4,5-5%. Maksymalnie na rachunku swojej pociechy, rodzic będzie mógł ulokować 2,5 tys. zł. Ma to na celu wyeliminowanie przenoszenia oszczędności rodzica na konto dziecka.

środa, 10 lipca 2013

Lokaty bankowe - ranking - lipiec 2013

Pomimo spadku oprocentowania, lokaty ciągle cieszą się popularnością. Jest to spowodowane charakterystyką depozytów terminowych. Przede wszystkim są bezpieczne i zawsze gwarantują osiągnięcie zysku. Dodatkowo cechują się prostotą, przez co nie wymagana jest szeroka wiedza na temat inwestowania i finansów. Poniżej prezentujemy ranking najlepszych ofert dostępnych obecnie na rynku. Zestawienie te ułatwia wybór lokaty. Pokazuje jakie oprocentowanie posiada dany depozyt oraz na jaki termin należy zdeponować oszczędności. Zapraszamy do lektury.


Lokata bankowa w Idea Banku – NA DOBRY POCZĄTEK 
 • Atrakcyjne terminy zapadalności - jeden miesiąc
 • Wysokie oprocentowanie - 5,5% 
 • Nie wymagane jest zakładanie konta osobistego
 • Lokata możliwa do założenia przez Internet
 • Kwota depozytu - już od 1000 zł
LOKATA NA START w Getin Bank

 • Oprocentowanie 5,5% w skali roku
 • Możliwość założenia lokaty na 1, 2 lub 3 miesiące
 • Minimalna kwota depozytu już od 500 zł
 • Maksymalnie na lokatę można wpłacić 20 000 zł
 • Zerwanie lokaty przed czasem nie skutkuje utratą odsetek
 • Lokata dostępna także on-line

LOKATA NA OTWARCIE w Noble Bank
 • Atrakcyjne oprocentowanie - 5,25%
 • Lokata na okres 3 miesięcy
 • Przeznaczona dla nowych klientów Noble Bank
Szczegóły oferty "Lokaty na otwarcie"

LOKATA DIRECT + INTERNET w Santander Banku
 • Długoterminowa lokata na okres 24 miesięcy
 • Stałe oprocentowanie w wysokości 4,1% w skali roku
 • Nie pobierane są opłaty za otwarcie i prowadzenie lokaty
 • Wygodny sposób założenia lokaty
Szczegóły oferty "Lokaty Direct+ Internet"


 Konto oszczędnościowe w BGŻ Optima
 • najlepszy rachunek oszczędnościowy na rynku!
 • Oprocentowanie na depozycie wynosi 4,0% w skali roku
 • Umowa możliwa do zawarcia przez Internet
 • W przypadku wycofania środków zwracane są wszystkie naliczone odsetki

Jak bezpiecznie pomnażać pieniądze?


Rynki finansowe w ostatnich latach stały się coraz bardziej rozchwiane. Dynamika zmian w kursach akcji zdecydowanie wzrosła, a rynek Forex jest tak mocno lewarowany, że inwestowanie tam własnych oszczędności jest decyzją samobójczą. Z tego też powodu warto poznać trzy najbezpieczniejsze sposoby na pomnażanie oszczędności. Przedstawiamy je poniżej.

Bezpieczne obligacje

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem na to, by nasze oszczędności pozostałe bezpieczne i przynosiły dodatkowe dochody, są obligacje. Ale nie wszystkie. Najlepszym rozwiązaniem są inwestycje w obligacje skarbu państwa, obligacje komunalne (ale też nie wszystkie!) oraz obligacje emitowane przez duże korporacje lub te, które są w bardzo dobry sposób zabezpieczone (na przykład na nieruchomościach). Dzięki temu jesteśmy w stanie mieć pewność, że nasze oszczędności będą zyskiwały na wartości a nie traciły. Choć zyski te będą niewielkie, to jednak ważniejsze w tym przypadku jest bezpieczeństwo naszych pieniędzy.

Najpopularniejsze produkty bankowe - lokaty bankowe

Uważanym za najbezpieczniejszy sposobem na zwiększenie wartości naszych oszczędności, jest ulokowanie ich w banku. Nie do końca jest to prawda, bowiem obligacje skarbowe są mniej ryzykowne. Jednak i w przypadku lokat bankowych możemy być niemal pewni, że nasze oszczędności nie będą uszczuplone, a wręcz urosną. W tym wypadku warto jednak szukać jak największych zysków. Ryzyko związane z oszczędzaniem w poszczególnych bankach się nie różni, dlatego im bank zaoferuje nam wyższe odsetki, tym chętniej powinniśmy z nich korzystać. Nawet niewielkie różnice w oprocentowaniu mogą przełożyć się na spore dodatkowe dochody.


Bezpieczne fundusze inwestycyjne

By zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny warto też poznać możliwości, jakie dają fundusze inwestycyjne. Oszczędzanie pieniędzy nie zawsze musi wiązać się bowiem z deponowaniem ich w sposób bardzo statyczny. Na krajowym rynku mamy dostęp do funduszy zrównoważonego wzrostu, w których część pieniędzy przeznaczana jest na nieco bardziej ryzykowne inwestycje w akcje. Jednak mamy do dyspozycji również fundusze obligacji, których zadaniem jest tworzenie jak najlepszego portfela złożonego z obligacji skarbowych, komunalnych i korporacyjnych. Warto też zwrócić uwagę na fundusze rynku pieniężnego, które są najbezpieczniejszym rozwiązaniem oferowanym przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Musimy pamiętać o tym, że najbezpieczniejsze inwestycje wymagają dywersyfikacji. Warto to robić nawet w ramach poszczególnych rodzajów funduszy, nie mówiąc już o dywersyfikacji, jaką umożliwiają wcześniej opisane bezpieczne metody pomnażania oszczędności.

środa, 12 czerwca 2013

Inwestowanie w lokaty – najbezpieczniejsza forma inwestycji

To, w jaki sposób inwestujemy, zależy głównie od naszego charakteru. Osoba żywiołowa, która nie lubi długo czekać na zyski, zainwestuje na giełdzie i narażone na znaczne ryzyko Jeśli nie chcesz się codziennie martwić o kurs akcji oraz lubisz mieć stały, chociaż niekoniecznie duży zysk, postaw na lokaty bankowe.
Na czym polega oszczędzanie na lokacie?

Oszczędzanie na lokacie polega w dużej mierze na zamrożeniu kapitału na pewien okres, za co dostajemy od banku rekompensatę, w postaci odsetek na lokacie. Oprocentowanie naliczane jest najczęściej na koniec okresu lokaty. Oprocentowanie może być zarówno w postaci stałej – niezależnej od koniunktury na rynku, jak i w formie progresywnej. Przy tej drugiej formie inwestowania, odsetki naliczane są różnie, w zależności od umowy. Oszczędzanie na lokacie jest w pełni bezpieczną formą inwestowania pieniędzy. Bank najczęściej gwarantuje zwrot całej sumy nawet w przypadku upadłości, co jest gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wady lokat

Lokaty mają także wady. Oprocentowanie lokaty jest tylko nieco wyższe niż zwykłego rachunku oszczędnościowego. Co więcej – na lokatę nie możemy wpłacać i wypłacać pieniędzy, kiedy chcemy – jest to całkowicie zamrożony kapitał. Jeśli wybierzesz pieniądze przed końcem trwania umowy na lokacie, musisz się liczyć z faktem, że stracisz odsetki. Warto przeliczyć czy bardziej opłaca się lokata, czy rachunek oszczędnościowy. Ten drugi nalicza odsetki co miesiąc, dlatego kwota jest powiększana o sumę odsetek. Na lokacie odsetki nie procentują w taki sposób.

Gdzie założyć lokatę?

Jeśli nie masz pomysłu, co zrobić z większą ilością gotówki, warto wpłacić ją na lokatę, a nie trzymać na nieoprocentowanym koncie. Lokaty są oferowane przez niemal wszystkie banki, co nie oznacza, że wszędzie się jednakowo opłaca ją zakładać. Porównaj odsetki oferowane przez różne banki i zapoznaj się dokładnie z umowami dotyczącymi lokat. Czasem lepsze warunki, jeśli chodzi o lokaty, znajdziesz w kasach oszczędnościowych.

Zakładając lokatę, zapytaj także o to, w jaki sposób twoje pieniądze zostaną ci oddane po zakończeniu okresu umowy. Niektóre banki oferują taką opcję jak lokata odnawialna, czyli po tym okresie pieniądze są przekazywane ponownie na lokatę. Inne natomiast przelewają pieniądze na powiązane z lokatą konto oszczędnościowe lub po prostu odkładają pieniądze, czekając na twoją wizytę w oddziale banku. Takie kwestie warto znać jeszcze przed podpisaniem umowy o założeniu lokaty.

Jakie inwestycje mamy do wyboru w dzisiejszych czasach?

Inwestycje to bardzo szerokie pojęcie, ale warto je sobie przybliżyć, ponieważ niejednokrotnie bywa tak, iż to właśnie one pozwalają na łatwe i szybkie pomnożenie naszego dotychczasowego kapitału. Problemem przeciętnego Polaka jest jednak to, iż nie rozróżnia on żadnych innych poza inwestycjami finansowymi (czyli tymi najpopularniejszymi), a to przekłada się na zabranie sobie szansy pomnożenia kapitału na wielu innych polach. Aby tego uniknąć, dobrze jest więc przyjrzeć się klasyfikacji inwestycji, która to klasyfikacja obejmuje kilka grup. Główne grupy inwestycji

I tak oto po pierwsze, inwestycje grupujemy ze względu na podmiot je realizujący. Inwestycje dzielimy na:

 • inwestycje o charakterze prywatnym (realizowane przez podmioty prywatne, bez względu na to, czy chodzi tutaj o instytucje, czy może o inwestorów),
 • inwestycje o charakterze komunalnym (realizowane przez samorządy terytorialne),
 • inwestycje o charakterze państwowym, za które odpowiada oczywiście państwo. 

Do powyższego podziału można też dołączyć inwestycje krajowe, realizowane na przykład przez polskie banki lub wszelkie inne podmioty rezydujące na terenie naszego kraju, a także inwestycje zagraniczne, za które odpowiadają podmioty zagraniczne.  

Pozostałe podziały

To jednak nie koniec, ponieważ inwestycje możemy dzielić także ze względu na formę oraz cel. W ten sposób inwestycje dzielimy na:

 • inwestowanie typu bezpośredniego (wiążące się bezpośrednio z działalnością o charakterze produkcyjnym),
 • inwestowanie typu portfelowego (wiążące się z aktywami finansowymi i cechujące się tak zwanym mniejszym horyzontem od inwestycji bezpośrednich).

Ze względu na źródło finansowania:

 • inwestowanie typu własnego (uzależnione od środków własnych),
 • inwestowanie typu kredytowego (bazujące na środkach pożyczonych)
 • inwestowanie typu mieszanego (bazujące na obydwu powyższych źródłach).

Inwestycje także możemy podzielić ze względu na czas, które obejmują inwestowanie: krótkoterminowe, długoterminowe oraz średnioterminowe.  

Jeśli więc będziemy odwiedzać polskie banki, agencje brokerskie czy też inne instytucje, które realizowanie wyżej przedstawionych nam umożliwią, pamiętajmy o tym, iż nie jest to tematyka, którą można potraktować z miejsca, bez wcześniejszego przygotowania.

Lokata bankowa – zło konieczne?

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi oszczędzać na przyszłość na własną rękę. Z każdej bowiem strony możemy usłyszeć głosy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie miał za kilkanaście lat pieniędzy na wypłaty naszych emerytur, że pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych to będzie tylko kilkanaście złotych miesięcznie dodatku do naszej emerytury i że niestety czeka nas ogólna zapaść systemu emerytalnego.

Oszczędzanie na przyszłość

Czy rzeczywiście tak to będzie wyglądało? Pesymiści niestety potwierdzają właśnie taki scenariusz. Już dzisiaj jednak możemy zrobić coś, by nieco zmienić swoją sytuację w przyszłości. Jeśli jesteśmy młodzi, mamy pracę, udaje nam się utrzymać rodzinę, starcza nam na codzienne wydatki i jeszcze coś zostaje, to koniecznie powinniśmy zacząć oszczędzać. Tylko jak i gdzie? Fundusze inwestycyjne są niestety coraz bardziej niepewne. Wahania notowań giełdowych już niejednego inwestora przyprawiły nie tylko o ból głowy, ale i również o zawał serca. W takim przypadku najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest dzisiaj po prostu lokata. Oferuje ją każda instytucja finansowa. Nie ważne czy jest to bank czy może jakaś instytucja pozabankowa. Wszędzie jednak warunki założenia takiej lokaty mogą się niestety różnić. Jeszcze cztery lata temu oprocentowanie lokat w bankach mogło wynosić nawet osiem, dziewięć lub dziesięć procent w skali roku. Były to doskonałe warunki oferowane klientom, które pozwalały na oszczędzanie i jednoczesne pomnażanie swoich pieniędzy w zyskowny sposób. Dzisiaj niestety oprocentowanie lokat jest o wiele niższe. Niektóre banki standardowo oferują nam trzy procent w skali roku lub cztery procent, ale tylko dla nowych środków zgromadzonych na lokacie i to na okres od trzech do sześciu miesięcy. Jednak biorąc jeszcze pod uwagę obecną inflację na poziomie ok. 1%, na lokatach można realnie zarobić.

Niskie oprocentowanie lokat

Porównanie lokat w poszczególnych bankach również nie daje nam zadowalających wyników. Okazuje się bowiem, że każdy bank z dnia na dzień obniża niestety oprocentowanie lokat i tym samym zachęca swoich klientów do inwestowania w fundusze inwestycyjne lub bezpośrednio na rynku giełdowym. Osoby nie mające w przeszłości żadnej styczności z giełdą i mechanizmami jej działania mogą jednak być rozczarowane zamiast powiększającym się, to pomniejszającym się stanem ich oszczędności. Lokaty bankowe nie są może idealnym produktem finansowym, ale dają nam przynajmniej gwarancję na to, że nie stracimy tego co już mamy. Inne instrumenty finansowe nie zagwarantują nam tego faktu.

Lokaty w banku najczęściej zakładają osoby młode. Osoby starsze mają swoje przyzwyczajenia i niestety bardzo często wolą trzymać oszczędności w domu w przysłowiowej skarpecie niż pozwolić im pracować na siebie. Takie osoby trzeba uświadamiać i starać się przekonać. Może doskonałym rozwiązaniem będzie pokazanie im na własnym przykładzie, że najlepsze lokaty mogą dać im mniej więcej sto złotych więcej w przeciągu trzech miesięcy. Takie bowiem odsetki można otrzymać przy wkładzie około dwunastu tysięcy złotych na najniżej oprocentowanej lokacie bankowej.

Czy to już czas rozejrzeć się za inną formą inwestycji niż lokaty? Analiza funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to w dzisiejszych czasach jedna z najlepszych form inwestowania. Wszystko opiera się na wspólnym lokowaniu środków pieniężnych przez uczestników danego funduszu. Jego członkami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i firmy, czy też większe przedsiębiorstwa, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Zyski płynące z przynależności do takiego funduszu mogą być naprawdę bardzo duże, jeżeli okaże się on oczywiście strzałem w dziesiątkę. Tego typu fundusze dzielą się na wiele kategorii.

Fundusze inwestycyjne agresywnego wzrostu

Takie fundusze to chyba najbardziej ryzykowna forma inwestowania. Chodzi tutaj o lokowanie środków pieniężnych w spółki, które dopiero co pojawiły się na rynku. Celem takiego inwestowania jest przede wszystkim maksymalny przyrost wartości kapitału. Związane jest to jednak z dość niskim dochodem bieżącym, ale za to zakończenie inwestycji może okazać się nad wyraz pozytywne dla każdego członka takiego funduszu. Istnieje tutaj spore ryzyko, że można stracić znaczną część ulokowanych na funduszu pieniędzy.

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego

Kolejnym typem funduszu inwestycyjnego mogą być te, które inwestują w rynek pieniężnym. Charakteryzuje się to przede wszystkim lokowaniem pieniędzy w bony komercyjne, bony skarbowe, czy też certyfikaty depozytowe. Uzyskiwany w ten sposób dochód nie jest może zbyt wysoki, ale za to dość pewny. Osoby, które chcą zarobić niewiele, ale mieć pewność, że taki zarobek będzie osiągalny, chętnie decydują się na takie posunięcie, czego potem nie żałują. Jeżeli nie chcemy zbytnio ryzykować, to taki fundusz będzie dla nas odpowiedni.

Fundusze inwestycyjne branżowe

Jednym z bardziej popularnych typów funduszy inwestycyjnych w ostatnich czasach są fundusze branżowe. Jest to bardzo wyspecjalizowana kategoria polegająca na inwestowaniu w odpowiednie branże, a więc na przykład w branżę przemysłową. Brak w nich dywersyfikacji, a więc takie fundusze związane są z bardzo dużym ryzykiem utraty sporej części swoich pieniędzy.

inwestycje finansowe na polskim rynku finansowym


Widać więc wyraźnie, że trzeba się dobrze zastanowić nad tym, który konkretnie fundusz będzie dla nas optymalnym rozwiązaniem. Do wyboru mamy ich wiele, dlatego też nasza decyzja musi być poparta dogłębnymi analizami w tym zakresie, które pomogą podjąć nam ostateczną decyzję. Na pewno takie fundusze mogą sprawić, że zarobimy sporo pieniędzy, ale może się też stać tak, że je stracimy. Fundusze inwestycyjne to dobra inwestycja dla osób lubiących ryzyko, ale coś dla siebie znajdą tutaj także osoby, które chcą zainwestować pewnie, a przy tym niewiele zarobić.

Lokaty bankowe - charakterystyka najpopularniejszych depozytów

Lokaty bankowe w obecnych latach dosyć mocno zyskują na swojej popularności. W bardzo dużej mierze jest to spowodowane kryzysem gospodarczym, który niestety opanował dużą część światowych rynków finansowych. Wiele mówi się o tym, że kryzys w ogóle nie dotyczy naszego kraju, ale przecież my doskonale wiemy jak jest naprawdę. Już od dłuższego czasu w naszych portfelach nie przybywa pieniędzy, a niestety ceny dóbr i usług do tej pory szły w górę.


Ciężko żyje się nam w tych czasach i jeszcze ciężej jest niestety cokolwiek zaoszczędzić. W dobie kryzysu, inwestowanie niestety wiąże się z dużo większym ryzykiem niż było to wcześniej. Dzisiaj praktycznie nie da się już pewnie ulokować swoich pieniędzy, a ci którzy nie mają ich zbyt dużo na pewno nie chcą stracić ich tak po prostu z dnia na dzień. Ciężko jest nam odłożyć pieniądze, a kiedy już się nam uda to dobrze, aby ich nie stracić tak po prostu w parę minut.

Bezpieczne lokowanie pieniędzy

Zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem pomnażania swoich oszczędności okazują się być dzisiaj banki. Chociaż w bankach niestety nie zarobimy zbyt wiele to z drugiej jednak strony mamy absolutną pewność, że nie stracimy tych pieniędzy. Lokaty bankowe to nie jedyny sposób na to, aby pomnażać swoje pieniądze, ale z pewnością daje nam on największe zyski spośród bezpiecznych form inwestowania. Oprócz tego możemy korzystać także z kont oszczędnościowych. Tutaj wygoda polega na tym, że pieniądze możemy z takich kont wpłacać i wypłacać kiedy tylko chcemy. Co więcej wypłata nie powoduje utraty naszych zarobionych odsetek z tytułu oszczędzania. Ponieważ stopy procentowe zostały mocno obniżone to niestety na tych produktach bankowych nie zarobimy zbyt dużo. Oprocentowanie jest tutaj oczywiście tym większe im więcej pieniędzy wpłacimy na takie konto. Lokaty bankowe wymagają zamrażania naszych oszczędności, ale dają całkiem przyzwoite dochody.

Jak otworzyć lokatę?

Do otwarcia lokaty nie potrzeba ogromnych pieniędzy. W wielu przypadkach bowiem wystarczy już nawet tysiąc złotych. Do tego nie musimy nawet chodzić do placówki bankowej. Bardzo często lokaty można bowiem kompletnie bez wychodzenia z własnego domu, czyli po prostu przez internet, na stronie danego banku.

Co możemy zyskać posiadając konto bankowe?

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez posiadania konta w banku. Jest to niezbędny element, dzięki któremu jakiekolwiek transakcje finansowe przeprowadzimy bez najmniejszego problemu, oszczędzając przy okazji mnóstwo czasu. Duża popularnością cieszą się internetowe konta bankowe. Te z kolei są jeszcze wygodniejszym rozwiązaniem. Czym jest internetowe konto bankowe? To nic innego, jak najzwyklejsze w świecie konto zakładane w banku, z tym że dzięki rozwojowi sieci internetowej, mamy możliwość bezpośredniego dostępu do rachunku za pomocą odpowiedniej strony www. Internetowe konta bankowe wyznaczyły zupełnie nową drogę dla rozwiązań finansowych, a przy okazji wywołały prawdziwą rewolucję, dzięki której kolejki w bankach skróciły się przynajmniej o połowę.


Dwudziestoczterogodzinny dostęp do konta

Konta bankowe obsługiwane przez internet umożliwiają dostęp do rachunku osobistego za pomocą sieci internetowej przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki nim możemy również dokonywać wszelkich transakcji internetowych. W czasach, kiedy bardzo popularne stało się robienie zakupów przez internet, konto internetowe stało się w tym przypadku wręcz niezbędne. Internetowe konta bankowe to tani, a przy okazji wygodny sposób dokonywania transakcji pieniężnych. Zakładając je, możemy z powodzeniem znaleźć ofertę, dzięki której za prowadzenie konta nie zapłacimy nawet złotówki. Mowa tu oczywiście o najprostszych i najbardziej popularnych kontach. Są też bowiem i takie, za których obsługę musimy zapłacić od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Wszystko zależy, czego od konta internetowego oczekujemy. Jeżeli chodzi nam tylko i wyłącznie o dokonywanie przelewów internetowych pomiędzy bankami lub możliwość sprawdzenia stanu konta, śmiało możemy zdecydować się na rachunek darmowy. Jeżeli natomiast chcemy bezprowizyjnie wypłacać środki pieniężne z większości dostępnych na rynku bankomatów, lub marzy nam się zbliżeniowa karta płatnicza, za tę przyjemność będziemy musieli zapłacić ustaloną przez bank kwotę.

Zalety konta w internecie

Z założenia jednak, posiadanie bankowego konta internetowego jest doskonałym sposobem na uniknięcie wszelkiego rodzaju opłat bankowych. Niektóre potrafią bowiem przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, niektóre placówki bankowe żądają w skali roku sum sięgających prawie tysiąca złotych rocznie za obsługę konta stacjonarnego, co jest kwotą iście zawrotną. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o założeniu konta internetowego, koniecznie sprawdźmy oferty wszelkich dostępnych na rynku instytucji i wybierzmy tę najodpowiedniejszą dla siebie.