Główne wady lokat bankowych

Lokata jest jednym z najczęściej wybieranych produktów bankowych. Statystyczny Polak zakłada ją bowiem co najmniej raz w życiu. Może się więc wydawać, że lokaty są rozwiązaniem idealnym. Należy jednak pamiętać, że tak nie jest. Jakie są więc ich wady?

Brak dostępu do gotówki

Lokaty bankowe są zawierane na różny okres, jednak bez względu na to, czy będzie on wynosił 3 miesiące, czy też 2 lata, nie będziemy mogli wypłacić gotówki z lokaty wcześniej. Jeśli to zrobimy, stracimy wszystkie zarobione odsetki – inwestycja nie przyniesie nam żadnych korzyści. Decydując się na założenie lokaty, trzeba się więc liczyć z tym, że nie będziemy mogli w razie potrzeby wydać zgromadzonych na niej środków.

Niskie zarobki

Oprocentowanie lokat bankowych jest obecnie bardzo niskie. Główną przyczyną tej sytuacji jest rekordowo niski poziom stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej – kształtuje się on na wysokości 2,5 procent. Ranking lokat wskazuje, że najwięcej możemy zarobić na produktach krótkoterminowych (3-miesięcznych). Zysk z nich wyniesie bowiem nawet 4 procent w skali roku. Średnio możemy zarobić jednak niewiele ponad 3 procent w skali roku. Należy pamiętać, że od zarobków tych należy odliczyć jeszcze podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), który pomniejszy nasze odsetki o 19 procent.

Są też plusy

Należy jednak podkreślić, że warto korzystać z lokat. Są one bardzo bezpieczną formą pomnażania kapitału i dlatego są polecane osobom, które nie akceptują dużego ryzyka związanego z formami agresywnymi. Lokata może być również świetnym sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Ponadto założenie lokaty nie wymaga od nas posiadania szerokiej wiedzy finansowej ani śledzenia wykresów giełdowych. Nakład pracy inwestora jest więc minimalny. Należy również pamiętać, że lokata jest dobrym rozwiązaniem dla osób niezdyscyplinowanych, gdyż „zamrożenie” kapitału uniemożliwia im wydanie gotówki pod wpływem impulsu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz