środa, 10 lipca 2013

Jak bezpiecznie pomnażać pieniądze?


Rynki finansowe w ostatnich latach stały się coraz bardziej rozchwiane. Dynamika zmian w kursach akcji zdecydowanie wzrosła, a rynek Forex jest tak mocno lewarowany, że inwestowanie tam własnych oszczędności jest decyzją samobójczą. Z tego też powodu warto poznać trzy najbezpieczniejsze sposoby na pomnażanie oszczędności. Przedstawiamy je poniżej.

Bezpieczne obligacje

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem na to, by nasze oszczędności pozostałe bezpieczne i przynosiły dodatkowe dochody, są obligacje. Ale nie wszystkie. Najlepszym rozwiązaniem są inwestycje w obligacje skarbu państwa, obligacje komunalne (ale też nie wszystkie!) oraz obligacje emitowane przez duże korporacje lub te, które są w bardzo dobry sposób zabezpieczone (na przykład na nieruchomościach). Dzięki temu jesteśmy w stanie mieć pewność, że nasze oszczędności będą zyskiwały na wartości a nie traciły. Choć zyski te będą niewielkie, to jednak ważniejsze w tym przypadku jest bezpieczeństwo naszych pieniędzy.

Najpopularniejsze produkty bankowe - lokaty bankowe

Uważanym za najbezpieczniejszy sposobem na zwiększenie wartości naszych oszczędności, jest ulokowanie ich w banku. Nie do końca jest to prawda, bowiem obligacje skarbowe są mniej ryzykowne. Jednak i w przypadku lokat bankowych możemy być niemal pewni, że nasze oszczędności nie będą uszczuplone, a wręcz urosną. W tym wypadku warto jednak szukać jak największych zysków. Ryzyko związane z oszczędzaniem w poszczególnych bankach się nie różni, dlatego im bank zaoferuje nam wyższe odsetki, tym chętniej powinniśmy z nich korzystać. Nawet niewielkie różnice w oprocentowaniu mogą przełożyć się na spore dodatkowe dochody.


Bezpieczne fundusze inwestycyjne

By zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny warto też poznać możliwości, jakie dają fundusze inwestycyjne. Oszczędzanie pieniędzy nie zawsze musi wiązać się bowiem z deponowaniem ich w sposób bardzo statyczny. Na krajowym rynku mamy dostęp do funduszy zrównoważonego wzrostu, w których część pieniędzy przeznaczana jest na nieco bardziej ryzykowne inwestycje w akcje. Jednak mamy do dyspozycji również fundusze obligacji, których zadaniem jest tworzenie jak najlepszego portfela złożonego z obligacji skarbowych, komunalnych i korporacyjnych. Warto też zwrócić uwagę na fundusze rynku pieniężnego, które są najbezpieczniejszym rozwiązaniem oferowanym przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Musimy pamiętać o tym, że najbezpieczniejsze inwestycje wymagają dywersyfikacji. Warto to robić nawet w ramach poszczególnych rodzajów funduszy, nie mówiąc już o dywersyfikacji, jaką umożliwiają wcześniej opisane bezpieczne metody pomnażania oszczędności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz