wtorek, 1 października 2013

Alternatywa dla depozytów terminowych – co banki zaoferują swoim klientom zamiast lokat?

Spadek stóp procentowych, a co za tym idzie znaczne obniżenie się oprocentowania lokat bankowych, spowodowało odpływ kapitału z depozytów terminowych. Od początku 2013 roku z lokat terminowych zastało wycofane 21 mld zł. Jednak banki nie mogły pozwolić sobie na całkowity odpływ pieniędzy z rachunków bankowych i dlatego zaoferowały swoim klientom nowe produkty.

Poziom stóp procentowych w naszym kraju jest najniższy w historii od 1989 roku. Oczywiście nie pozostało to bez znaczenia dla wysokości oprocentowania lokat bankowych i miało przełożenie na wysokość zysków z depozytów terminowych. Od początku roku można zaobserwować stopniowy spadek oprocentowania, co wiele osób skłoniło do wycofania środków pieniężnych z lokat. Całość oszczędności Polaków utrzymywana w bankach nie zmniejszyła się, a wręcz przeciwnie - wzrosła o 31 mld zł i wynosi grubo ponad 500 mld zł. Z tej kwoty ok. 250 mld zł jest przetrzymywana na lokatach terminowych. W ostatnim miesiącu zanotowano spadek wielkości środków utrzymywanych na lokatach o blisko 21 mld zł. Wniosek jak się nasuwa jest taki, iż pieniądze zgromadzone na lokatach terminowych pozostały w bankach. Większość osób zdecydowała się przesunąć swoje środki na konta oszczędnościowe. Część przetrzymuj oszczędności na rachunkach bieżących czekając na wzrost oprocentowania lokat. Pozostała grupa zdecydowała się na zainwestowanie w rynek kapitałowy i powierzyła swoje oszczędności funduszom inwestycyjnym.

Co zamiast lokat - nowe oferty banków

Nagły odpływ środków z depozytów bankowych mógłby zachwiać systemem bankowym, ponieważ raptowne wycofanie oszczędności spowodowałoby utratę płynności wielu banków. Z tego względu banki coraz częściej decydują się oferować długoterminowe produkty bankowe.

Jednym z nowych rozwiązań na rynku jest program systematycznego oszczędzania. Jako jeden z pierwszych banków zaoferował go BGŻ Optima. Klienci tego banku mogą założyć rachunek oszczędnościowy, na który regularnie przelewane będą środki z konta osobistego. Oprocentowanie konta oszczędnościowego w BGŻ wynosi obecnie 3,5%. Inną propozycję sposobu oszczędzania ma Credit Agricole. Produkt oszczędnościowy oferowany przez ten bank opiera się o regularne oszczędzanie przez okres 5 lat. Środki są oprocentowane według aktualnej stopy WIBOR 3M pomniejszonej o 1,2%. Jednak co pół roku oprocentowanie zwiększa się o ustaloną przez bank wartość. Z kolei Santander Bank postawił na lokaty długoterminowe. Zakładając w tym banku lokatę na okres 2 lat możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,1% w skali roku. Nowe oferty długoterminowych produktów oszczędnościowych mają zamiar również przedstawić Millennium Bank oraz ING Bank Śląski. Wszystko wskazuje na to, że będą to pewnego rodzaju programy systematycznego oszczędzania z oprocentowanym kontem bankowym.

Jakie alternatywy dla produktów bankowych?

W ostatnim okresie obserwowany był wzmożony napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych co świadczy o dużym zainteresowaniu tą formą inwestowania oszczędności. Przy niskich stopach procentowych, inwestycje na rynku kapitałowym wydają się być atrakcyjną alternatywą dla lokat. Jednak według specjalistów, bankom nie grozi nagły odpływ kapitału i przewiduje się, że depozyty bankowe pozostaną ulubioną formą oszczędzania wśród Polaków. M.in. dlatego, że nie wymagają wielkiej znajomości z dziedziny rynków finansowych. Potwierdzeniem tej tezy są wcześniej przytoczone dane dotyczące przepływu środków pieniężnych z lokat na konta oszczędnościowe.