czwartek, 5 września 2013

Produkty bankowe - warto sprawdzać szczegóły promocji?

Produkty bankowe, to oferty, które istnieją w sferze naszego życia już od dawna. Czasami zainteresowanie produktami bankowymi jest wymuszone stanem wyższej konieczności, jak to ma miejsce w przypadku kredytów czy pożyczek lub innych produktów. Czasami decydujemy się na określony produkt bankowy dla własnej wygody, jak to ma miejsce w przypadku takich ofert jak konta bankowe czy konta oszczędnościowe z możliwością zarabiania na ulokowanych środkach pieniężnych. Bez względu na to jaki produkt bankowy leży w obrębie naszych zainteresowań, bardzo często zwracamy uwagę na oferty promocyjne. Działanie jak najbardziej słuszne i wytłumaczalne, promocja bowiem przyciąga uwagę klientów. Jednak trzeba pamiętać o tym, że promocyjne nie zawsze znaczy lepsze i nie zawsze jest tańsze.

Produkty bankowe


Polskie banki, tak jak banki działające w innych krajach to nic innego jak instytucje nastawione na zysk. Promocje w przypadku produktów bankowych to magnes, który ma za zadanie przyciągnąć zainteresowanie klienta, nie oznacza to jednak, że dla banku ma powodować straty. Promocyjne produkty bankowe mają więc zarabiać tak samo jak te oferowane bez szumnej bez promocji, a przy okazji cechować się warunkami, które spotkają się z zainteresowaniem klientów. Między innymi dlatego wiele ofert promocyjnych okazuje się często mniej korzystnych niż może się wydawać a złe cechy oferowanych produktów są najczęściej pomijane. Istnieją, ale niewiele się o nich wspomina.

Każdy, kto interesował się szczegółami ofert promocyjnych, często odkrywał wiele ciekawostek:

  • promocyjne oprocentowanie lokat obowiązywało krótko, lub dotyczyło tylko sum ponad wysokie kwoty, a oprocentowanie kwot niższych było po prostu niewielkie
  • promocyjne oprocentowanie kredytu było związane z wysokimi opłatami innego typu, co powodowało, że kredyt stawał się mniej korzystny
  • produkt bankowy o minimalnych kosztach, okazywał się produktem kosztownym z innych powodów.
Decydując się na promocyjne produkty bankowe, warto więc spojrzeć przede wszystkim w warunki promocji i umowę związaną z danym produktem bankowym. Uważna analiza jest jak najbardziej konieczna. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem, folder mówiący o promocji nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Liczy się tylko to, co znajduje się w umowie produktu i dokumentach z nią powiązanych. Dla własnego interesu warto mieć tego pełną świadomość.

Jak inwestować w obligacje – samodzielnie czy z pomocą?

Choć wielu inwestowanie kojarzy się głównie z inwestowaniem na giełdzie i handlem akcjami. Inwestowanie może dotyczyć także innych dziedzin, choćby obligacji, handlu surowcami, inwestowaniem w dzieła sztuki, czy wykorzystaniem różnic kursowych walut. W jaki sposób warto inwestować w obligacje? Warto się zastanowić, czy bardziej interesujące wyniki uzyska się samodzielnie, czy też skuteczniejsze okażą się fundusze inwestycyjne.
Obligacje


Różnica pomiędzy inwestowaniem w obligacje prowadzonym samodzielnie, a powierzeniem tego zadania funduszom inwestycyjnym na pierwszy rzut oka może nie być tak dobrze widoczna. Jednakże oba sposoby na wymienione tu inwestycje finansowe różnią się wieloma aspektami. Wybór jednego rozwiązania powinien zostać przeprowadzony po wykonaniu analizy własnych potrzeb i aktualnych możliwości rynkowych, co może znacznie zwiększyć rentowność inwestycji.

Inwestycje własne i pośrednictwo funduszy inwestycyjnych


Podstawą rentowności jaką posiadają inwestycje w papiery dłużne jest oprocentowanie pożyczki pobieranej przez emitenta. Znacząca większość obligatariuszy samodzielnie inwestujących swoje oszczędności korzysta właśnie z tej drogi, przechowując papiery dłużne w swoim portfelu inwestycyjnym do daty ich wykupu przez emitenta.

Opisana tu droga postępowania pozwala na uzyskanie odsetek gwarantujących przynajmniej przeciwdziałanie inflacji, czego przykładem mogą być obligacje skarbowe, bądź zysku znacznie większego, kilkunastoprocentowego, oferowanego przez obligacje korporacyjne. W przypadku tych ostatnich istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo utraty kapitału w przypadku posiadania papierów niezabezpieczonych, emitowanych przez bankrutujące przedsiębiorstwo. Ryzyko to znacznie się zwiększa w przypadku "ubogiego" portfela inwestycyjnego, w którym znajdują się obligacje emitowane przez jedno, niepewne przedsiębiorstwo.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne posiadają znacznie większe pole manewru pod względem możliwości urozmaicenia portfela inwestycyjnego, dobierając obligacje zarówno z puli bezpiecznych papierów, jak i tych niezabezpieczonych. Nawet w przypadku zaangażowania przez inwestora nieznacznych środków finansowych, dzięki zarządzaniu środkami dużej grupy inwestorów, fundusze inwestycyjne mogą znacznie zróżnicować źródła pochodzenia poszczególnych papierów wartościowych. Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania znacznie niższych cen przy zakupach hurtowych, oraz dostęp do papierów dłużnych udostępnianych jedynie dla klientów instytucjonalnych.

Fundusze jednak raczej nie przetrzymują papierów dłużnych do daty wykupu, handlując nimi na wolnym rynku. Warto wiedzieć, że nie każdy termin sprzyja takim inwestycjom, co sprawia, że strategia ta może przynieść znaczne straty w przypadku podejmowania inwestycji w obligacje w nieodpowiednim czasie.