wtorek, 1 października 2013

Alternatywa dla depozytów terminowych – co banki zaoferują swoim klientom zamiast lokat?

Spadek stóp procentowych, a co za tym idzie znaczne obniżenie się oprocentowania lokat bankowych, spowodowało odpływ kapitału z depozytów terminowych. Od początku 2013 roku z lokat terminowych zastało wycofane 21 mld zł. Jednak banki nie mogły pozwolić sobie na całkowity odpływ pieniędzy z rachunków bankowych i dlatego zaoferowały swoim klientom nowe produkty.

Poziom stóp procentowych w naszym kraju jest najniższy w historii od 1989 roku. Oczywiście nie pozostało to bez znaczenia dla wysokości oprocentowania lokat bankowych i miało przełożenie na wysokość zysków z depozytów terminowych. Od początku roku można zaobserwować stopniowy spadek oprocentowania, co wiele osób skłoniło do wycofania środków pieniężnych z lokat. Całość oszczędności Polaków utrzymywana w bankach nie zmniejszyła się, a wręcz przeciwnie - wzrosła o 31 mld zł i wynosi grubo ponad 500 mld zł. Z tej kwoty ok. 250 mld zł jest przetrzymywana na lokatach terminowych. W ostatnim miesiącu zanotowano spadek wielkości środków utrzymywanych na lokatach o blisko 21 mld zł. Wniosek jak się nasuwa jest taki, iż pieniądze zgromadzone na lokatach terminowych pozostały w bankach. Większość osób zdecydowała się przesunąć swoje środki na konta oszczędnościowe. Część przetrzymuj oszczędności na rachunkach bieżących czekając na wzrost oprocentowania lokat. Pozostała grupa zdecydowała się na zainwestowanie w rynek kapitałowy i powierzyła swoje oszczędności funduszom inwestycyjnym.

Co zamiast lokat - nowe oferty banków

Nagły odpływ środków z depozytów bankowych mógłby zachwiać systemem bankowym, ponieważ raptowne wycofanie oszczędności spowodowałoby utratę płynności wielu banków. Z tego względu banki coraz częściej decydują się oferować długoterminowe produkty bankowe.

Jednym z nowych rozwiązań na rynku jest program systematycznego oszczędzania. Jako jeden z pierwszych banków zaoferował go BGŻ Optima. Klienci tego banku mogą założyć rachunek oszczędnościowy, na który regularnie przelewane będą środki z konta osobistego. Oprocentowanie konta oszczędnościowego w BGŻ wynosi obecnie 3,5%. Inną propozycję sposobu oszczędzania ma Credit Agricole. Produkt oszczędnościowy oferowany przez ten bank opiera się o regularne oszczędzanie przez okres 5 lat. Środki są oprocentowane według aktualnej stopy WIBOR 3M pomniejszonej o 1,2%. Jednak co pół roku oprocentowanie zwiększa się o ustaloną przez bank wartość. Z kolei Santander Bank postawił na lokaty długoterminowe. Zakładając w tym banku lokatę na okres 2 lat możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,1% w skali roku. Nowe oferty długoterminowych produktów oszczędnościowych mają zamiar również przedstawić Millennium Bank oraz ING Bank Śląski. Wszystko wskazuje na to, że będą to pewnego rodzaju programy systematycznego oszczędzania z oprocentowanym kontem bankowym.

Jakie alternatywy dla produktów bankowych?

W ostatnim okresie obserwowany był wzmożony napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych co świadczy o dużym zainteresowaniu tą formą inwestowania oszczędności. Przy niskich stopach procentowych, inwestycje na rynku kapitałowym wydają się być atrakcyjną alternatywą dla lokat. Jednak według specjalistów, bankom nie grozi nagły odpływ kapitału i przewiduje się, że depozyty bankowe pozostaną ulubioną formą oszczędzania wśród Polaków. M.in. dlatego, że nie wymagają wielkiej znajomości z dziedziny rynków finansowych. Potwierdzeniem tej tezy są wcześniej przytoczone dane dotyczące przepływu środków pieniężnych z lokat na konta oszczędnościowe.

Proces wyboru lokaty bankowej przez klienta indywidualnego

Oszczędzanie stało się obecnie tematem nie tylko modnym, ale i potrzebnym. Szczególnie wobec perspektywy przewidywanych niewielkich emerytur dla osób będących obecnie na początku swej drogi zawodowej. Jedną z możliwych dróg oszczędnościowych jest ta wykorzystująca lokaty bankowe, choć przynosząca niewielkie w stosunku do produktów inwestycyjnych zyski kapitałowe, to zapewniająca bezpieczeństwo dla posiadanego kapitału. W jaki sposób wybrać odpowiednią lokatę bankową do określonych zadań?

Wybierając lokatę bankową wiele osób skupia swą uwagę jedynie na wartości oprocentowania oferowanego dla danego produktu finansowego. W przypadku osób rozpoczynających oszczędzanie często jest to jedynie wartość nominalna, jaką opisane jest oprocentowanie lokat. Z tego typu podejścia mogą wyniknąć pewne problemy finansowe, których można uniknąć zapoznając się nieco dogłębniej z regulaminami dla lokat bankowych.

Prawdziwy zysk z lokaty bankowej różni się nieco od wartości odsetek naliczonych na podstawie podanego oprocentowania nominalnego. Po pierwsze, wynika to z konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19 % wartości odsetek. Po drugie efektywne oprocentowanie lokat może być wyższe niż jego wartość nominalna. Powodem jest częstsza kapitalizacja odsetek oraz ich sumowanie się z kapitałem podstawowym lokaty, w związku z czym stanowią one w kolejnym okresie podstawę do naliczania następnych odsetek. Po trzecie, realny zysk nie zawsze da się przewidzieć, co ma związek ze zmianami stóp procentowych na lokatach o oprocentowaniu zmiennym. Ich wybór zresztą nie zawsze jest opłacalny dla klienta. Podjęte ryzyko opłaca się jedynie w sytuacji przewidywanych wzrostów stóp procentowych, dzięki czemu wzrosną także zyski klienta powyżej początkowo wyliczonych kwot.

Ważnym aspektem dla osób wykorzystujących lokaty bankowe jest konieczność utrzymania depozytu na rachunku lokaty do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Nieprzewidziane okoliczności, które mogą wymagać wycofania kapitału z banku mogą być przyczyną strat finansowych ze względu na utratę odsetek, a w przypadku lokat inwestycyjnych, także części początkowo wpłaconego kapitału. Warto zatem rozważyć swoją sytuację finansową, a w przypadku braku możliwości dywersyfikacji swego portfela inwestycyjnego na produkty o dużej i małej płynności finansowej, rozważyć możliwość wykorzystania nieco mniej rentownych lokat bankowych, lecz umożliwiających wycofanie kapitału wraz z naliczonymi do określonego momentu odsetkami. Takie możliwości oferują między innymi lokaty progresywne, oraz niektóre tradycyjne lokaty bankowe.

Wiele instytucji finansowych łączy obecnie najlepsze lokaty z koniecznością posiadania bieżącego rachunku bankowego. Oferty wiązane mogą wydawać się atrakcyjne, konieczne staje się jednak dokładne zapoznanie z cennikiem opłat, tak dla lokaty bankowej, jak i dla konta bankowego. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, obsługę karty płatniczej, przelewy, czy prowizje od określonych czynności, sumarycznie mogą znacznie przekroczyć wartość odsetek oferowanych przez wybraną lokatę, a realny zysk z inwestycji przy niewielkiej wartości zdeponowanych oszczędności może okazać się wręcz stratą finansową.