czwartek, 5 września 2013

Jak inwestować w obligacje – samodzielnie czy z pomocą?

Choć wielu inwestowanie kojarzy się głównie z inwestowaniem na giełdzie i handlem akcjami. Inwestowanie może dotyczyć także innych dziedzin, choćby obligacji, handlu surowcami, inwestowaniem w dzieła sztuki, czy wykorzystaniem różnic kursowych walut. W jaki sposób warto inwestować w obligacje? Warto się zastanowić, czy bardziej interesujące wyniki uzyska się samodzielnie, czy też skuteczniejsze okażą się fundusze inwestycyjne.
Obligacje


Różnica pomiędzy inwestowaniem w obligacje prowadzonym samodzielnie, a powierzeniem tego zadania funduszom inwestycyjnym na pierwszy rzut oka może nie być tak dobrze widoczna. Jednakże oba sposoby na wymienione tu inwestycje finansowe różnią się wieloma aspektami. Wybór jednego rozwiązania powinien zostać przeprowadzony po wykonaniu analizy własnych potrzeb i aktualnych możliwości rynkowych, co może znacznie zwiększyć rentowność inwestycji.

Inwestycje własne i pośrednictwo funduszy inwestycyjnych


Podstawą rentowności jaką posiadają inwestycje w papiery dłużne jest oprocentowanie pożyczki pobieranej przez emitenta. Znacząca większość obligatariuszy samodzielnie inwestujących swoje oszczędności korzysta właśnie z tej drogi, przechowując papiery dłużne w swoim portfelu inwestycyjnym do daty ich wykupu przez emitenta.

Opisana tu droga postępowania pozwala na uzyskanie odsetek gwarantujących przynajmniej przeciwdziałanie inflacji, czego przykładem mogą być obligacje skarbowe, bądź zysku znacznie większego, kilkunastoprocentowego, oferowanego przez obligacje korporacyjne. W przypadku tych ostatnich istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo utraty kapitału w przypadku posiadania papierów niezabezpieczonych, emitowanych przez bankrutujące przedsiębiorstwo. Ryzyko to znacznie się zwiększa w przypadku "ubogiego" portfela inwestycyjnego, w którym znajdują się obligacje emitowane przez jedno, niepewne przedsiębiorstwo.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne posiadają znacznie większe pole manewru pod względem możliwości urozmaicenia portfela inwestycyjnego, dobierając obligacje zarówno z puli bezpiecznych papierów, jak i tych niezabezpieczonych. Nawet w przypadku zaangażowania przez inwestora nieznacznych środków finansowych, dzięki zarządzaniu środkami dużej grupy inwestorów, fundusze inwestycyjne mogą znacznie zróżnicować źródła pochodzenia poszczególnych papierów wartościowych. Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania znacznie niższych cen przy zakupach hurtowych, oraz dostęp do papierów dłużnych udostępnianych jedynie dla klientów instytucjonalnych.

Fundusze jednak raczej nie przetrzymują papierów dłużnych do daty wykupu, handlując nimi na wolnym rynku. Warto wiedzieć, że nie każdy termin sprzyja takim inwestycjom, co sprawia, że strategia ta może przynieść znaczne straty w przypadku podejmowania inwestycji w obligacje w nieodpowiednim czasie.

1 komentarz:

  1. Nie w obligacje, a bardziej w nieruchomości. Na nieruchomościach można teraz robić dobre interesy, o ile firma ma środki na takie przejęcia - http://hale.jartom.com/nieruchomosci/Nowa-hala-produkcyjnomagazynowa-Lomianki-1384ahi2w,61,hale,hp,w,,,,-- Nie ma co ukrywać, że w tym momencie w nieruchomościach wyceny są rekordowo niskie i prędko to się nie powtórzy.

    OdpowiedzUsuń