sobota, 1 marca 2014

Ranking lokat bankowych - marzec 2014 - sprawdź najwyższe oprocentowanie lokat

Przez ostatnie kilka miesięcy, na rynku ofert lokat bankowych zaszły duże zmiany. Przede wszystkim jest to spowodowane niskimi stopami procentowymi, które od grudnia 2012 roku spadły aż o 2%. Oczywiście miało to przełożenie na wysokość oprocentowania lokat bankowych. Dlatego obecny okres nie jest dobry dla osób szukających atrakcyjnych lokat, szczególnie tych długoterminowych. Jeszcze pół roku temu, klienci banków mogliby liczyć na przeciętnie oprocentowanym depozycie na 6% w skali roku. W tej chwili lokaty z oprocentowaniem w wysokości 4-5% to najlepsze oferty na rynku. Pocieszającą wiadomością dla osób oszczędzających na lokatach, jest zapowiedź Rady Polityki Pieniężnej o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych


Jak wynika ze statystyk udostępnianych prze Narodowy Bank Polski, niższe oprocentowanie lokat poskutkowało zmniejszeniem się salda na lokatach bankowych o blisko 21 mld zł. Jednak oszczędności te nie zostały wypłacone z banków, a przesunięte na rachunki osobiste lub promocyjne krótkoterminowe lokaty. Większość osób oszczędzająca do tej pory na lokatach bankowych, wstrzymała się otwieraniem nowych lokat, czekając tym samym na lepsze czasy – czyli wyższe oprocentowanie. Jednak czy jest to dobre rozwiązanie? Oczywiście nie! Lepszym wyjściem będzie założenie krótkoterminowej lokaty lub konta oszczędnościowego. Należy pamiętać o tym, aby wybierać tylko te najlepsze oferty. Jak to zrobić? Pomóc w tym może aktualny ranking lokat ze stycznia 2014 roku. Zestawienie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych przedstawiamy poniżej. 


Lokata bankowa w Idea Bank – NA DOBRY POCZĄTEK 
 • Lokata oferowana na jeden lub trzy miesiące
 • Najwyższe oprocentowanie na rynku - 4,50% 
 • Nie wymagane jest posiadanie konta osobistego w Idea Bank
 • Lokata dostępna przez Internet
 • Minimalna kwota depozytu już od 1000 zł

LOKATA NA START w Getin Bank

 • Atrakcyjne oprocentowanie - 4,50% w skali roku
 • Okres lokaty - jedynie 2 miesiące!
 • Minimalna kwota depozytu wynosi 500 zł
 • Maksymalnie na lokatę można wpłacić 20 000 zł
 • Zrywając lokatę przed czasem nie tracimy odsetek
 • Lokata możliwa do założenia on-line


LOKATA NA OTWARCIE w Noble Bank
 • Wysokie oprocentowanie - 4,25%
 • Lokata na okres 2 miesięcy
 •  Oferta skierowana do nowych klientów Noble Bank 
Szczegóły oferty "Lokaty na otwarcie"

 
LOKATA DIRECT + INTERNET w Santander Bank
 • Lokata długoterminowa - termin zapadalności - 2 lata
 • Niezmienne oprocentowanie w wysokości 4,1% w skali roku
 • Bank nie pobiera prowizji i opłat za otworzenie lokaty
 • Komfortowy sposób otworzenia lokaty
Szczegóły oferty "Lokaty Direct+ Internet"LOKATA BEZKARNA w BGŻ Optima
 • Oprocentowanie lokaty wynosi 4,0% w skali roku
 • Możliwość wpłaty kwoty aż do 20 tys. zł
 • Oprocentowanie nie ulegnie zmianie przez 3 miesiące
 • Lokata możliwa do założenia przez Internet
 • Wycofanie oszczędności z depozytu nie powoduje utraty odsetek
Szczegóły oferty lokaty bezkarnej w BGŻ Optima


Decydując się na lokatę lub konto oszczędnościowe pamiętajmy także o dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy. Na rynku pojawia się wiele ofert promocyjnych z wysokim oprocentowanie. Takie oferty wiążą się jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań stawianych przez banki. W tym przypadku, często będziemy musieli założyć również konto osobiste lub zapewnić napływ środków na rachunek bankowy.

Podsumowując, lokaty bankowe nie posiadają już tak atrakcyjnego oprocentowanie jak jeszcze rok temu. Jednak ważną kwestią, którą należy brać pod uwagę analizując zyski z lokat jest stopa inflacji. W chwili obecnej inflacja znajduje się poniżej 1% (ostatni odczyt w lipcu – 0,2% rdr). Oznacza to, że realne zyski z lokat są nawet wyższe niż w okresie, gdy lokaty były oprocentowane o wiele atrakcyjniej. Prognoza NBP przewiduje, że w najbliższym czasie inflacja powinna oscylować w granicach 1%. Dlatego być może jest to bardzo dobry moment na założenie lokaty bankowej, nawet pomimo tego, że ich oprocentowanie jest dużo niższe.

Charakterystyka bankowych kont oszczędnościowych

Bankowe konta oszczędnościowe są rozwiązaniem pośrednim pomiędzy kontem osobistym, a lokatom. Konta te umożliwiają gromadzenie oszczędności, bez ich zamrażania, a konkretnie bez ryzyka utraty odsetek w sytuacji, gdy z jakichś powodów konieczne staje się wykorzystanie części lub całości zgromadzonych na nich pieniędzy.

Konta oszczędnościowe a konta osobiste

 

Wszystkie konta bankowe mają swoją specyfikę, która nadaje im różne funkcjonalności. Konta osobiste umożliwiają zarządzanie finansami na bieżąco bez ponoszenia wysokich kosztów (w części banków większość operacji bieżących na kontach osobistych można przeprowadzać za darmo), ale mają znikome, lub żadne oprocentowanie. Takiego konta nie można traktować jako poważnej lokaty kapitału. Przechowując na nich pieniądze tracimy je wskutek stopniowego zmniejszania ich siły nabywczej w wyniku inflacji.

Konta oszczędnościowe - przeciwnie. Są przyzwoicie oprocentowane (choć nie tak wysoko jak lokaty), ale nie można korzystać z nich w pełni bezkarnie tj. bez ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów opłat za poszczególne operacje. W większości banków tylko jedna operacja na takim koncie jest bezpłatna, za pozostałe pobierane są wyższe, niż w przypadku kont osobistych, prowizje.

Konta oszczędnościowe a lokaty bankowe

 

W porównaniu z typowymi kontami oszczędnościowymi lokaty są znacznie wyżej oprocentowane. Ulokowanie pieniędzy na rachunku lokaty umożliwia uzyskanie większych dochodów z odsetek. Większość lokat oznacza jednak konieczność całkowitego zamrożenia pieniędzy na ściśle określony czas. Lokatę można zerwać (zlikwidować, rozwiązać) przed terminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale należy liczyć się z tym, że w takiej sytuacji dojdzie do utraty wszystkich należnych (nie skapitalizowanych) odsetek. Na tym polu konta oszczędnościowe mają nad lokatami ogromną przewagę - swobodne dysponowanie pieniędzmi nie grozi utratą odsetek.

Kiedy warto założyć konto oszczędnościowe?

 

Konta oszczędnościowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują swobody w dysponowaniu posiadanym kapitałem pieniężnym i stałym jego pomnażaniu. Obecnie większość banków oferuje coraz korzystniejsze warunki oszczędzania, a konta oszczędnościowe należą do najbardziej konkurencyjnych produktów bankowych.

Wybierając je warto mieć na uwadze czynniki decydujące o ich przewadze nad kontami osobistymi i lokatami, czyli wysokość oprocentowania i swobodę w dysponowaniu pieniędzmi, z opłatami za operacje wykonywane ponad ściśle określony bezpłatny limit włącznie.

Ponieważ konto oszczędnościowe może być jednocześnie pomocniczym kontem do rachunku osobistego ważny jest też bieżący dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku.
Wybierając te produkty bankowe warto więc mieć na uwadze kanały dostępu do kont. Idealnym rozwiązaniem jest możliwość zdalnego zarządzania pieniędzmi za pośrednictwem telefonu, internetu, czy innych popularnych technologii / urządzeń.

Jak mądrze inwestować swoje oszczędności?

Wyobraźmy sobie, że dysponujemy kwotą 20 tysięcy złotych. Chcemy ją zainwestować, by po paru latach na naszym koncie znalazła się większa suma. Nie wiemy jednak, czym kierować się przy wyborze form pomnażania kapitału. Na szczęście inwestowanie nie jest trudne, ale by przynosiło zamierzone efekty należy przestrzegać kilku uniwersalnych zasad.

Inwestuj w to, na czym się znasz

Ważne jest, by inwestować tylko w produkty, których działanie znamy i rozumiemy. Jeśli nasza wiedza finansowa jest nikła, wybierzmy lokaty bankowe, które nie wymagają znajomości zagadnień tematyki ekonomicznej. Oprocentowanie lokat jest obecnie bardzo niskie, ale nasz zarobek będzie pewny. Gdy mamy większą wiedzę, możemy pokusić się o kupno akcji giełdowych czy obligacji z rynku Catalyst, które oferują całkiem dobre stopy zwrotu. Warto również wspomnieć o inwestycjach alternatywnych np. winach czy znaczkach pocztowych, chociaż są one zarezerwowane jedynie dla pasjonatów.

Określ czas inwestycji

Przy wyborze formy pomnażania kapitału należy kierować się również długością okresu inwestycji. Inaczej będziemy mogli ulokować pieniądze, gdy będziemy chcieli inwestować przez rok, a inaczej, gdy okres ten będzie miał wynosić 10 lat. W inwestycjach długoterminowych możemy pozwolić sobie na większe ryzyko – wybierajmy więc instrumenty agresywne, które mogą przynieść wyższą stopę zwrotu. Jeśli natomiast szybko chcemy zyskać dostęp do zarobionej gotówki, decydujmy się na rozwiązania bezpieczniejsze (np. lokaty krótkoterminowe). Zyski z nich będą niższe, jednak będziemy mieć zagwarantowaną ochronę kapitału.

Dywersyfikacja

Równie ważna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Pozwala ona na zmniejszenie ryzyka i zminimalizowanie ewentualnych strat płynących z agresywnych form pomnażania kapitału. Dywersyfikacja polega na podzieleniu kapitału pomiędzy różne formy inwestowania – za część pieniędzy można kupić akcje, a za resztę obligację lub wybrać rozwiązania tradycyjne takie jak lokata. Należy jednak przestrzegać zasady, że im krótszy czas inwestycji, tym więcej bezpiecznych form należy wybierać.

piątek, 3 stycznia 2014

Ile rzeczywiście można zarobić na lokacie bankowej? - poradnik obliczania rzeczywistego zysku

Na zysk z lokaty wpływ ma przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim to oprocentowanie lokat ma kluczowe znaczenie przy określaniu zysków z lokaty. Ważna jest także kapitalizacja odsetek. Nie bez znaczenia, na rzeczywiste zyski z lokat pozostają także takie czynniki, jak podatek od przychodów kapitałowych oraz inflacja.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?


Oprocentowanie lokat jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość zysków z lokaty. To właśnie oprocentowanie decyduje o atrakcyjności oferty i jest pierwszym parametrem sprawdzanym przez osoby szukające lokat. Standardowo na rynku mamy do wyboru oprocentowanie zmienne oraz stałe. Zmienne oprocentowanie może ulec wahaniom podczas trwania umowy. Zmiany są uzależnione od wysokości stawki WIBOR na rynku międzybankowym. Stawka WIBOR jest z kolei uzależniona od poziomu stóp procentowych. Wyższe stopy oznaczają wyższą stawkę WIBOR oraz wyższe oprocentowanie lokat. Każda zmiana stóp ma bezpośredni wpływ na nasze zyski z lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie nie zmieni się w czasie trwania umowy. Już na początku mamy zagwarantowane to, że jeśli nie zerwiemy przed czasem umowy otrzymamy ustaloną kwotę odsetkową.

Dlaczego rodzaj kapitalizacji jest tak ważny?


Następnym czynnikiem, który wpływa na zyski z lokat jest kapitalizacja odsetek. Częstsze naliczanie odsetek sprawi, że nasze zyski będą większe. Dzienna kapitalizacja przyniesie większe zyski niż kapitalizacja miesięczna. Miesięczna kapitalizacja da nam większe zyski niż kapitalizacja kwartalna. Działa tutaj zasada procentu składanego i naliczenie odsetek od odsetek. Im częściej dopisywane są odsetki do podstawowego kapitału tym bardziej rośnie nam baza, od której są naliczane te odsetki.

Czy zyski z lokat są opodatkowane?


Kolejnym zagadnieniem poruszanym przy okazji rzeczywistych zysków z lokaty jest podatek. Od zysków z lokaty pobierany jest tzw. podatek od przychodów kapitałowych lub potocznie podatek Belki. Podatek ten wynosi 19% i obowiązuje od każdego rodzaju lokaty bankowej. Po zakończeniu trwania umowy o lokatę, bank w którym posiadaliśmy depozyt sam odlicza od odsetek należny podatek. Podatek Belki wpływa znacząco na zyski z lokaty. Oprocentowanie lokat podawana przez banki nigdy nie uwzględnia tego podatku, dlatego warto o tym pamiętać decydując się na założenie lokaty.

Jaki związek ma inflacja z zyskiem z lokaty?


Ostatnią kwestią ważna przy ustalaniu realnego zysku z lokat jest inflacja. Inflacja powoduje realną utratę siły nabywczej posiadanych pieniędzy. Inaczej inflację można także zdefiniować, jako ogólny wzrost cen dóbr i usług, co w praktyce oznacza to samo. Przy stopie inflacji na poziomie 1% w ujęciu rok do roku, oznaczać to będzie, że po upłynięciu 12 miesięcy za tę kwotę pieniędzy będziemy mogli nabyć o 1% mniej dóbr i usług. Inflacja jest bardzo ważna przy ustalaniu realnych zysków z lokaty.

Wady i zalety bankowości elektronicznej

Obecnie niemal każdy bank posiada w swej ofercie bankowość elektroniczną. Jest to już prawie standard gdyż Polacy docenili wygodę jaką daje im dokonywanie transakcji przez internet. Jednak, wciąż wśród wielu zwolenników nie brakuje też takich klientów, którzy dostrzegają w bankowości elektronicznej więcej wad niż zalet i wybierają tradycyjne rozwiązanie czyli wizytę w oddziale.

Najważniejszą zaletą bankowości elektronicznej jest fakt, że pozwala nam ona zaoszczędzić dużo czasu. Nie musimy go marnować na doajazd do oddziału, a następnie stanie w kolejkach. Wystarczy, że będziemy mieć komputer, czy telefon z dostępem do internetu i przelew możemy wykonać w 5 minut. Kolejnym atutem jest wygoda, gdyż aby załatwić niemal wszystko nie musimy nawet wychodzić z domu. Niektórzy chwalą sobie również to, że wszystko mogą wykonać sami i nie muszą korzystać z pomocy obsługi banku, która jak wiadomo nie zawsze jest życzliwa.

Dodatkowo, usługi dokonywane przez internet są o wiele tańsze. Zazwyczaj przelewy krajowe możemy wykonać za darmo, natomiast w oddziale zawsze pobierana jest za nie opłata. Konta internetowe również są tańsze w utrzymaniu. W wielu przypadkach nie musimy nic płacić za otwarcie i prowadzenie konta.

Tak jak już było wspomniane, nie brakuje również przeciwników bankowości elektronicznej. Zazwyczaj są to osoby starsze, które wybierają tradycyjne konto, gdyż nie posiadają komputera z dostępem do internetu, bądź posiadają, ale nie potrafią się nim obsługiwać. Co prawda strony internetowe banków są tworzone tak, aby były intuicyjne i proste w obsłudze, jednak wciąż wiele osób ma problemy nawet z wykonaniem przelewu.

Przeciwnicy bankowości elektronicznej zwracają uwagę również na zagrożenia z nią związane. W ostatnim czasie można było usłyszeć w mediach o wielu przypadkach włamywania się na konta bankowe przez hakerów. Jednak, specjaliści podkreślają, że wystarczy przestrzegać kilku zasad takich jak niezapisywanie hasła w komputerze i wylogowywanie się po każdej transakcji, aby uniknąć problemów.

Bankowość internetowa pomimo wielu zalet prawdopodobnie nigdy nie zastąpi w zupełności bankowości tradycyjnej. Badania pokazują, że większość Polaków pomimo tego, że posiada konta internetowe, wciąż dość regularnie odwiedza oddziały swojego banku, głównie po to aby zapytać o bardziej skomplikowany produkt. Z pewnością nie powinniśmy się także zrażać do bakowości internetowej, gdyż może ona nam znacznie ułatwić życie.

Zarządzanie ryzykiem w strategii inwestycyjnej

Posiadając strategię zarządzania ryzykiem, zwiększasz szanse zarobkowania na nowoczesnym rynku finansowym. Bez ryzyka, jak zapewne wiesz, nie ma atrakcyjnych stóp zwrotu. Zarządzanie ryzykiem zakłada wybór wielu instrumentów do portfela, a tym samym regulowanie niepewności. Każdy inwestor ma różne podejście do niepewności i strat. Ci ludzie, którzy boją się ryzyka wybierają tylko lokaty bankowe, bo charakteryzują się pewnym zwrotem, a prawdziwi ryzykanci inwestują w kontrakty terminowe, giełdę walutową, itp. W artykule dowiesz się, jak połączyć bezpieczeństwo z ryzykiem i jak regulować oba pojęcia w celu zapewniania sobie niezależności finansowej, w dłuższym okresie.

Czy jesteś odporny na straty?

Zarządzanie ryzykiem sprowadza się do wyjaśnienia kwestii odporności na straty. Jeżeli jesteś człowiekiem maksymalnie odpornym, wtedy najlepsza będzie dla ciebie giełda papierów wartościowych, a nawet giełda walutowa z instrumentami pochodnymi. Im mniejsze predyspozycje do ryzyka, tym bardziej bezpieczne produkty wybierzesz. Lokata bankowa to najlepszy przykład. Połączenie lokat z instrumentami rynku kapitałowego to najlepsza decyzja dla inwestora indywidualnego. Regulując niepewność zwiększasz długoterminowo potencjał stopy zwrotu.

Ustal, ile możesz przegrać na jednej transakcji

Zarządzanie ryzykiem zakłada zawsze element maksymalnego poziomu straty. Musisz wiedzieć zawsze, ile możesz stracić, jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Zgodnie z takim rozumieniem lokata bankowa to ochronny instrument, oferujący zawsze pewną stopę zwrotu, bez możliwości straty. Zatem lokata bankowa stanowi klucz do ochrony majątku i daje szansę zaryzykowania w innych obszarach rynku.

Oceniaj podejmowane decyzje, a staniesz się o wiele lepszym inwestorem indywidualnym

Zarządzanie ryzykiem jest związane także z prowadzeniem dziennika inwestora, ocenianiem transakcji. Nie warto zatem zakładać lokat na dłuższy okres, ponieważ często strategia finansowa ulega dynamicznym przekształceniom. Lepiej posiadać płynny majątek. Banki pozwalają wypłacać środki z lokat natychmiast, jednak musisz utrzymać zobowiązanie do końca okresu rozliczeniowego, aby otrzymać należne oprocentowanie. Lokatę traktuj bardziej, jako miejsce, gdzie twój kapitał poczeka spokojnie na okazję inwestycyjną. Poznaj akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, rynek nieruchomości. Im więcej obszarów inwestycyjnych znasz, tym większa szansa zbudowania solidnego majątku.

Nie musisz robić wszystkiego samodzielnie

Strategię inwestycyjną zbudują ci, jeżeli oczywiście tego chcesz wykwalifikowani doradcy finansowi. Wielu z nich proponuje lokaty połączone z innymi instrumentami rynku kapitałowego. Takie połączenie ma sens, jeżeli posiadasz sporo pieniędzy i czas na monitorowanie takiej transakcji. Najlepiej jednak samodzielnie określać cele finansowe, aby skutecznie rozpatrywać oferty banków i innych instytucji.

Zarządzanie ryzykiem, jako przykład planowego oszczędzania

Optymalizowanie niepewności, pogodzenie się ze stratą do określonych widełek finansowych, a także skupienie na wyborze najlepszych instrumentów, wraz z ich pełną obserwacją to istotne punkty na drodze do pożądanego poziomu zysku. Zainteresuj się nie tylko lokatami bankowymi, ale także innymi obszarami inwestycyjnymi, aby stać się człowiekiem świadomym możliwości gospodarczych.