Rozwiązanie umowy o lokatę bankową - konsekwencje

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy środki kapitałowe zamrożone w lokacie można z niej wycofać przed upływem terminu trwania lokaty. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bowiem w dużej mierze wynika z warunków konkretnej umowy pomiędzy bankiem a inwestorem. Z reguły zerwanie umowy przed czasem niesie ze sobą konsekwencje finansowe. O jakich konsekwencjach mowa?

Koszt zerwania lokaty bankowej

Najlepsze lokaty to takie, które przynoszą konkretne zyski. Dlatego też w wielu wypadkach wcześniejsze niż terminowe wypłacenie środków z lokaty w żaden sposób opłacalne nie będzie. Jeśli umowa z bankiem nie pozwala na przedterminowe wypłacenie środków, inwestorowi przepadną w takiej sytuacji wszystkie dotychczas zgromadzone środki z odsetek od kapitału lub ich część. Co z samym kapitałem? Ten pozostaje nietknięty – chyba, że umowa mówiła inaczej. Jednak niemal we wszystkich przypadkach mamy możliwość wycofania całości kapitału bez jego uszczerbku – ale bez wspomnianych odsetek. Jak więc widać wcześniejsze wypłacenie kapitału z lokaty opłacalne nie jest. Jednak zdarzają się oczywiście w życiu takie sytuacje, w których inwestor nie ma innego wyjścia i musi zamrożone środki wypłacić.

Warto czytać umowę i regulamin lokaty

Każda lokata bankowa ma swój regulamin. Warto się z nim zapoznać. To z regulaminu dowiemy się między innymi tego, co stanie się z naszym kapitałem i zgromadzonymi odsetkami w przypadku wcześniejszego niż terminowego wycofania kapitału. Mocno nieroztropne jest podpisywanie umowy o lokatę „w ciemno”. Choć większość lokat terminowych jest do siebie podobna, różnią się one niekiedy takimi „szczegółami” jak kwestia utraty części lub całości odsetek w przypadku zerwania umowy o lokatę.

Dobrym sposobem na znalezienie lokaty, która spełni nasze oczekiwania w zakresie wcześniejszego wypłacenia zamrożonych środków bez większych konsekwencji jest śledzenie i analizowanie ofert banków. Do tego celu służy między innymi ranking lokat. Porównanie lokat ma na celu znalezienie tej najlepszej dla danego inwestora. W końcu każdy ma swoje własne preferencje, potrzeby oraz możliwości.

Lokata jednodniowa – sposób na wyjście z sytuacji?

Doskonała lokata bankowa dla tych, którzy obawiają się konsekwencji wcześniejszej niż terminowej wypłaty środków z lokaty terminowej to lokata jednodniowa – tzw. overnight. Lokata jednodniowa bez podatku Belki pozwala na uniknięcie utraty części lub całości odsetek, bowiem trwa ona ...jeden dzień! Oczywiście z reguły jest ona automatycznie przedłużana kolejnego dnia, a potem kolejnego etc. Jednak w każdej chwili istnieje możliwość jej zerwania bez większych konsekwencji. Dlaczego? Z reguły odsetki są naliczane dopiero na koniec dnia. Jednodniowa lokata bankowa daje możliwość wypłacenie środków właściwie w każdej chwili – zarówno w całości, jak i w części. Z tego względu jest to najlepsza lokata, którą mogą wybrać mniejsi i więksi inwestorzy.