wtorek, 20 sierpnia 2013

Trzy kroki do życia w dostatku

Niezależnie od wysokości zarobków wielu ludzi nigdy nie stanie się bogatymi. Zarówno ci, którzy mają możliwość oszczędzania jak i ci, którym brakuje pieniędzy, nie potrafią efektywnie gospodarować posiadanymi środkami. Przepis na pozbycie się problemów finansowych można opisać w trzech krokach.


Nie korzystaj z kredytów konsumpcyjnych


Kredyty konsumpcyjne są atrakcyjna pułapką, która przyciąga zarówno ludzi biednych jak i średnio zamożnych. Pragnąc coraz to nowocześniejszych sprzętów, lepszych wakacji czy pięknych prezentów dla bliskich, ludzie masowo je zaciągają. Wzięcie jednego kredytu konsumpcyjnego, nierzadko powoduje swoiste uzależnienie, prowadzące do zaciągania coraz to nowych pożyczek. Tym sposobem dana osoba zamiast gromadzić pieniądze na określone wydatki, oddaje je instytucjom finansowym w ramach spłaty rat i odsetek, tracąc jednocześnie kontrolę nad swoimi wydatkami i wpadając w pułapkę długów.

Oszczędzaj jak najwięcej


Oszczędności to podstawa do zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Bez nich człowiek, który utraci pracę lub zacznie otrzymywać niską emeryturę, jest uzależniony od pomocy innych. Dokładne przemyślenie i rozpisanie wszystkich niezbędnych wydatków pomoże w zaoszczędzeniu niewielkich sum pieniędzy, które po pewnym czasie staną się wystarczającym kapitałem.

Kupuj aktywa zamiast pasywów


Gdy już posiada się pewien kapitał, który może zostać zainwestowany, podstawową reguła jest szukanie aktywów, które przyniosą zyski. Pod pojęciem aktywa kryją się wszelkie papiery wartościowe, dzięki którym można pomnażać kapitał, a z czasem zacząć utrzymywać się jedynie dzięki odsetkom otrzymywanym z tytułu ich posiadania. Podstawą do inwestowania w aktywa jest ciągłe zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii i rynków finansowych. Czas poświęcony na naukę z pewnością zaprocentuje w przyszłości w postaci zysków z udanych inwestycji. Nawet niewielkie sumy ulokowane mądrze, pomogą w osiągnięciu niezależności finansowej. Przeciwieństwem aktywów są pasywa, czyli wszystkie zakupy które z czasem tracą swoją wartość lub wymagają ciągłego wnoszenia opłat. Zalicza się do nich dom, samochód oraz inne dobra materialne. Nie oznacza to, że nie są one niezbędne, lecz zawsze warto się zastanowić czy większe mieszkanie jest nam potrzebne a bardziej luksusowy samochód konieczny do codziennego funkcjonowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz