Ranking lokat dla firm

Jak oszczędzać swoje pieniądze, gdy stopy procentowe są najniższe w historii? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Jednak jeśli chodzi o produkty bankowe dla przedsiębiorców, są pewne oferty godne uwagi.

Lokaty dla firm

Przedsiębiorcy nigdy nie byli główną grupą docelową dla banków, jeśli chodzi o ofertę produktów bankowych. Gdy spojrzymy na aktualne zestawienia najlepszych ofert, oprocentowanie lokat dla firm odbiega od oprocentowania dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy zawsze byli mniej atrakcyjnymi klientami dla banków. Pomimo tego zdecydowaliśmy się porównać lokaty przeznaczone dla firm. Aktualny ranking lokat bankowych dla firm przedstawiamy poniżej.

Najwyższe oprocentowanie na lokacie dla przedsiębiorstw oferuje Idea Bank. Lokata od Idea gwarantuje 5,5% w skali roku. Na lokacie można zdeponować maksymalnie 10 tys. zł, a sama oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy jeszcze nie posiadają żadnego produktu w Idea Banku. Lokata jest możliwa do założenia tylko na jeden miesiąc.

Lokaty dla firm z terminem zapadalności na 3 miesiące


Analizując oferty lokat dla firm na 3 miesiące, dostrzegamy znacznie niższe oprocentowanie w porównaniu z lokatami dla klientów indywidualnych. Najwyższe oprocentowanie w tym przypadku oferuje, tak jak wśród lokat jednomiesięcznych – Idea Bank. Lokata w tym banku posiada oprocentowanie wynoszące 3,4% w skali roku. Na drugim miejscu znalazła się oferta FM Banku, gwarantująca 3,3% na lokacie trzymiesięcznej w skali roku. Ostatnie miejsce na podium zajęła lokata Meritum Banku. Depozyt ten posiada oprocentowanie wynoszące 2,8%.

Lokaty dla przedsiębiorców na 6 miesięcy


Wśród lokat dla firm z terminem zapadalności na 6 miesięcy pojawiają się te same banki, jak w przypadku lokat na 3 miesiące. Jedyne zmiany zaszły na pozycji lidera – w grupie lokat na okres pół roku na pierwszym miejscu znalazła się, nie tylko oferta Idea Banku, ale również lokata FM Banku. Obydwie lokaty posiadają oprocentowanie na poziomie 3,5% w skali roku. Na trzecim miejscu znalazł się Meritum Bank, z ofertą lokaty dla firm z oprocentowaniem w wysokości 2,9%.

Lokaty dla firm na 12 miesięcy


Porównanie lokat na okres 12 miesięcy pokazuje pojawienie się dwóch nowych banków w tym zestawieniu. Liderzy jednak pozostają ci sami. Na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się dwie lokaty - od Idea Banku i FM Banku. Ich oprocentowanie wyniosło 3,6% w skali roku. Z kolei na drugim miejscu uplasowały się dwie oferty lokat – Toyota Banku oraz Credit Agricole z oprocentowanie na poziomie 3,4%.