sobota, 2 listopada 2013

Wybrać stałe czy zmienne oprocentowanie lokat bankowych?

Kwestia oprocentowania lokaty to niezwykle ważny element biorąc pod uwagę przyszłe zyski z zainwestowanego kapitału. Choć oprocentowanie najczęściej kojarzy nam się z kredytami bankowymi, również w przypadku lokat ma ono ogromne znaczenie. Różnica między lokatami i kredytami odnośnie oprocentowania jest jednak zasadnicza. Biorąc pożyczkę to bank narzuca kredytobiorcy reguły, na jakich zostanie ona przyznana – w tym oprocentowania. Natomiast inwestor decydujący się na lokatę bankową ma dość swobodną możliwość jej wyboru – choćby ze względu na oprocentowanie lokat: stałe lub zmienne.

Lokata bankowa to dość specyficzny produkt bankowy. Jej mechanizm jest bowiem odwrotny niż w przypadku kredytu bankowego. W przypadku lokaty bowiem to klient udziela niejako „pożyczki” bankowi, a ten po skończeniu okresu umowy oddaje włożony kapitał wraz z należnymi odsetkami. Stanowi to powszechny sposób na pomnażanie zgromadzonych przez inwestorów oszczędności. Warto podkreślić, że sposób bezpieczny. Lokata bankowa to bowiem jeden z najbardziej przyjaznych i bezpiecznych inwestycji na rynku. Dlaczego? Bowiem jeśli wybierzemy lokatę z oprocentowaniem stałym, już na samym starcie będziemy wiedzieć jakie zyski nam ona przyniesie. Czy zatem stałe oprocentowanie jest lepsze od zmiennego? Z całą pewnością jest bezpieczniejsze, ale nie dla każdego oznacza to, że jest ono lepsze. Najlepsza lokata to taka, która przynosi zyski, a o zyskach decyduje oprocentowanie.

Oprocentowanie stałe czy zmienne? 

Kluczową chyba zaletą stałego oprocentowania lokaty jest fakt, że inwestor już w momencie podpisywania umowy wie dokładnie ile wyniesie zysk z włożonego w lokatę kapitału. Dla dużej liczby klientów banku ma to o tyle duże znaczenie, że lubią oni wiedzieć jaką kwotą będą dysponować w przyszłości. Z kolei oprocentowanie zmienne jest dla osób, które lubią małą nutę ryzyka. W przypadku wyboru lokaty z oprocentowaniem zmiennym, inwestor nie wie jakie będą jego zyski. Zna oczywiście poziom oprocentowania na starcie, ale podczas trwania umowy poziom ten może się zmieniać, w zależności od pewnych czynników. Jednym z tych kluczowych jest bez wątpienia zmiana poziomu stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne – na co zwracać uwagę?

Osoby, które myślą o wyborze oprocentowania zmiennego mają małą podpowiedź odnośnie ewentualnego poziomu oprocentowania lokaty. Jak to możliwe? Okazuje się, w sposób dość prosty można przewidzieć kierunek ewentualnych zmian – oczywiście zalety to jak długo będzie trwała lokata. Jak wiemy najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wysokości oprocentowania lokat jest wysokość stóp procentowych, która jest ustalana przez Narodowy Bank Polski. NBP z kolei nie jest instytucją, która swoje decyzje opiera na enigmatycznych czynnikach i kryteriach. Decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych są podejmowane w oparciu o konkretne tendencje w gospodarce. Są to przede wszystkim inflacja i wzrost gospodarczy. W obu przypadkach możemy być niemal pewni, że stopy procentowe się podniosą. Z drugiej strony, spowolnienie w gospodarce sprzyja obniżaniu stóp. Obserwując te elementy możemy przewidzieć ewentualną wysokość oprocentowania lokat. Oczywiście niczego nie można być pewnym w 100%, bowiem rynek i gospodarka bywają nieprzewidywalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz