Jak wybrać wartościową lokatę bankową?

Nie ma wątpliwości, iż lokaty bankowe cieszą się znacznym zainteresowaniem wśród osób oszczędzających oraz inwestujących swoje wolne środki. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z bezpieczeństwa oferowanego przez lokaty, a nieporównywalnego z typowymi formami inwestycyjnymi produktów finansowych. Jak jednak wybrać lokatę bankową, aby przyniosła ona nie tylko realny zysk kapitałowy, ale i jeden z najwyższych możliwych w danej sytuacji?

Ranking lokat wskazuje na sytuację, gdy klienci banków mają do dyspozycji znacznie zróżnicowane pod względem wartości produkty finansowe. Poszczególne propozycje mogą różnić się pomiędzy sobą nawet o kilka procent pod względem wartości stóp procentowych. Tu pojawia się problem dotyczący wyboru najlepszego rozwiązania, uwzględniając nie tylko ogólną sytuację gospodarczą, ale i sytuację finansową konkretnego klienta.

Pierwszym ważnym aspektem wyboru lokaty bankowej jest realny zysk z inwestycji finansowej. Pod tym pojęciem mieści się konieczność opłacenia podatku od dochodów kapitałowych, który zmniejsza realnie wartość uzyskanych odsetek o 19 %, oraz wartość inflacji, która zmniejsza wartość posiadanego kapitału o kilka procent w skali roku. Najlepsza lokata bankowa zapewni klientowi instytucji finansowej możliwość uzyskania odsetek o wartości przewyższającej sumę wymienionych tu czynników.

Warto zwrócić uwagę, iż w niektórych sytuacjach lepszym rozwiązaniem może okazać się wybór lokaty bankowej o parametrach nie pozwalających przekroczyć inflacji. Są to przede wszystkim lokaty bankowe o dużej płynności finansowej, które umożliwiają klientowi wcześniejsze, przedterminowe wycofanie kapitału z rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami. Jest to zaleta dla klientów, którzy ze względu na niewielką wartość posiadanych oszczędności nie mogą sobie pozwolić na zdeponowanie całości kapitału na rachunku lokaty o ograniczonej płynności, bez zapewnienia sobie możliwości szybkiego odzyskania funduszy w razie wystąpienia trudności finansowych, wynikających choćby z konieczności znalezienia nowej pracy, czy mniejszych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej.

 Poza wyborem lokaty bankowej przynoszącej realny zysk, warto zastanowić się również, która lokata zaoferuje najwyższy dochód. Lokaty bankowe różnią się pomiędzy sobą kilkoma ważnymi czynnikami, w tym sposobem naliczania odsetek (stałe i zmienne oprocentowanie lokat), terminem zapadalności lokaty (krótko i długoterminowe), częstotliwością kapitalizacji odsetek, czy też dodatkowymi możliwościami, choćby zaangażowaniem funduszy inwestycyjnych w lokaty strukturyzowane. Wybór wartościowego zestawu zależny jest przede wszystkim od sytuacji gospodarczej kraju.

Ważnym krokiem podczas wyboru lokaty bankowej jest zapoznanie się z przewidywaniami dotyczącymi posunięć Rady Polityki Pieniężnej, która ustala centralne stopy procentowe na podstawie między innymi wartości inflacji. Okres, gdy przewidywane są obniżki stóp procentowych to czas, w którym najlepszym wyborem okazują się lokaty bankowe o oprocentowaniu stałym, przede wszystkim długoterminowe, co oznacza, iż będą one w stanie przez dłuższy czas oprzeć się zmniejszającym się stopom procentowym. W sytuacji, gdy przewidywane są wzrosty stóp procentowych warto, aby i oprocentowanie lokat podążało za kolejnymi zmianami. Im mniejsza będzie opieszałość tych zmian, tym lepiej dla klienta.