wtorek, 1 października 2013

Proces wyboru lokaty bankowej przez klienta indywidualnego

Oszczędzanie stało się obecnie tematem nie tylko modnym, ale i potrzebnym. Szczególnie wobec perspektywy przewidywanych niewielkich emerytur dla osób będących obecnie na początku swej drogi zawodowej. Jedną z możliwych dróg oszczędnościowych jest ta wykorzystująca lokaty bankowe, choć przynosząca niewielkie w stosunku do produktów inwestycyjnych zyski kapitałowe, to zapewniająca bezpieczeństwo dla posiadanego kapitału. W jaki sposób wybrać odpowiednią lokatę bankową do określonych zadań?

Wybierając lokatę bankową wiele osób skupia swą uwagę jedynie na wartości oprocentowania oferowanego dla danego produktu finansowego. W przypadku osób rozpoczynających oszczędzanie często jest to jedynie wartość nominalna, jaką opisane jest oprocentowanie lokat. Z tego typu podejścia mogą wyniknąć pewne problemy finansowe, których można uniknąć zapoznając się nieco dogłębniej z regulaminami dla lokat bankowych.

Prawdziwy zysk z lokaty bankowej różni się nieco od wartości odsetek naliczonych na podstawie podanego oprocentowania nominalnego. Po pierwsze, wynika to z konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19 % wartości odsetek. Po drugie efektywne oprocentowanie lokat może być wyższe niż jego wartość nominalna. Powodem jest częstsza kapitalizacja odsetek oraz ich sumowanie się z kapitałem podstawowym lokaty, w związku z czym stanowią one w kolejnym okresie podstawę do naliczania następnych odsetek. Po trzecie, realny zysk nie zawsze da się przewidzieć, co ma związek ze zmianami stóp procentowych na lokatach o oprocentowaniu zmiennym. Ich wybór zresztą nie zawsze jest opłacalny dla klienta. Podjęte ryzyko opłaca się jedynie w sytuacji przewidywanych wzrostów stóp procentowych, dzięki czemu wzrosną także zyski klienta powyżej początkowo wyliczonych kwot.

Ważnym aspektem dla osób wykorzystujących lokaty bankowe jest konieczność utrzymania depozytu na rachunku lokaty do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Nieprzewidziane okoliczności, które mogą wymagać wycofania kapitału z banku mogą być przyczyną strat finansowych ze względu na utratę odsetek, a w przypadku lokat inwestycyjnych, także części początkowo wpłaconego kapitału. Warto zatem rozważyć swoją sytuację finansową, a w przypadku braku możliwości dywersyfikacji swego portfela inwestycyjnego na produkty o dużej i małej płynności finansowej, rozważyć możliwość wykorzystania nieco mniej rentownych lokat bankowych, lecz umożliwiających wycofanie kapitału wraz z naliczonymi do określonego momentu odsetkami. Takie możliwości oferują między innymi lokaty progresywne, oraz niektóre tradycyjne lokaty bankowe.

Wiele instytucji finansowych łączy obecnie najlepsze lokaty z koniecznością posiadania bieżącego rachunku bankowego. Oferty wiązane mogą wydawać się atrakcyjne, konieczne staje się jednak dokładne zapoznanie z cennikiem opłat, tak dla lokaty bankowej, jak i dla konta bankowego. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, obsługę karty płatniczej, przelewy, czy prowizje od określonych czynności, sumarycznie mogą znacznie przekroczyć wartość odsetek oferowanych przez wybraną lokatę, a realny zysk z inwestycji przy niewielkiej wartości zdeponowanych oszczędności może okazać się wręcz stratą finansową.