Jakie możliwości bezpiecznego oszczędzania oferują obecnie banki w Polsce?

Każdy z nas posiada większe lub mniejsze oszczędności. Odkładanie ich na zwykłym rachunku osobisty w banku nie jest opłacalne. Nasze pieniądze tracą na wartości poprzez wzrost inflacji. Jednak banki oferują produkty oszczędnościowe, które umożliwiają osiąganie stałych zysków. Są to przede wszystkim oprocentowane depozyty bankowe. Wśród nich należałoby wymienić takie depozyty jak konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe. Czym charakteryzują się te produkty? Jakie korzyści możemy osiągnąć zakładając konto oszczędnościowe lub lokatę i czy oszczędności w banku są bezpieczne? Na wszystkie postawione pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.


Jakie zyski można osiągnąć oszczędzając w banku?

Konta oszczędnościowe oraz lokaty posiadają oprocentowanie, która gwarantuje osiąganie zysków. Te formy oszczędzania w banku charakteryzują się bezpieczeństwem oraz pewnością wypracowania odsetek. Oprocentowanie depozytów bankowych jest uzależnione w największej mierze od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W tej chwili możemy obserwować niskie stopy procentowe, które z kolei przekładają się na niskie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Jednak ten fakt nie powinien martwić, gdyż stopa inflacji, która decyduje o realnych zyskach z depozytów pozostaje na niskim poziomie. Z tego względu, w rzeczywistości obecne oprocentowanie lokat może zagwarantować nawet większe realne zyski niż przy wysokim oprocentowaniu, obserwowanym rok czy dwa lata temu. Lokaty i rachunki oszczędnościowe umożliwiają osiąganie zysków mniejszych niż inwestycje na rynkach kapitałowych – np. nabycie akcji, obligacji lub udziałów w funduszu inwestycyjnym – jednak ryzyko inwestycyjne w tym przypadku jest praktycznie zerowe.

Bezpieczeństwo oszczędności

Bezpieczeństwo produktów bankowych bierze się przede wszystkim z tego, iż wszystkie depozyty lokowane w bankach są objęte gwarancjami. Za bezpieczeństwo w systemie bankowym w Polsce odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jego zadaniem jest ochrona depozytów bankowych oraz dbanie o stabilne funkcjonowanie banków w Polsce. BFG gwarantuje się środki zdeponowane w polskich bankach do równowartości 100 tys. euro. Jak więc można wywnioskować, większość lokat i kont oszczędnościowy w Polsce jest bezpieczna i w przypadku upadłości banku środki zostaną praktycznie zawsze zwrócone.

Czym różni się lokata od konta oszczędnościowego?

Konta oszczędnościowe posiadają nieco inną charakterystykę niż lokaty terminowe. Konta umożliwiają swobodne dysponowanie oszczędnościami. Oznacza to, że w każdej chwili możemy wypłacić lub wpłacić oszczędności na konto – nie tracąc przy tym wypracowanych odsetek. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokat bankowych. Tutaj nie możemy liczyć na taką swobodę, gdyż wcześniejsze wypłacenie oszczędności z lokaty skutkuje najczęściej utratą wszystkich naliczonych odsetek. Pomimo tego, lokaty posiadają z reguły wyższe oprocentowanie niż konta. Z tego powodu, możemy mówić o pewnym dylemacie powstającym przy wyborze produktu oszczędnościowe – posiadać swobodę w dysponowaniu oszczędnościami i osiągać mniejsze zyski, czy zamrozić kapitał i móc osiągnąć wyższe odsetki.