środa, 12 czerwca 2013

Jakie inwestycje mamy do wyboru w dzisiejszych czasach?

Inwestycje to bardzo szerokie pojęcie, ale warto je sobie przybliżyć, ponieważ niejednokrotnie bywa tak, iż to właśnie one pozwalają na łatwe i szybkie pomnożenie naszego dotychczasowego kapitału. Problemem przeciętnego Polaka jest jednak to, iż nie rozróżnia on żadnych innych poza inwestycjami finansowymi (czyli tymi najpopularniejszymi), a to przekłada się na zabranie sobie szansy pomnożenia kapitału na wielu innych polach. Aby tego uniknąć, dobrze jest więc przyjrzeć się klasyfikacji inwestycji, która to klasyfikacja obejmuje kilka grup. Główne grupy inwestycji

I tak oto po pierwsze, inwestycje grupujemy ze względu na podmiot je realizujący. Inwestycje dzielimy na:

  • inwestycje o charakterze prywatnym (realizowane przez podmioty prywatne, bez względu na to, czy chodzi tutaj o instytucje, czy może o inwestorów),
  • inwestycje o charakterze komunalnym (realizowane przez samorządy terytorialne),
  • inwestycje o charakterze państwowym, za które odpowiada oczywiście państwo. 

Do powyższego podziału można też dołączyć inwestycje krajowe, realizowane na przykład przez polskie banki lub wszelkie inne podmioty rezydujące na terenie naszego kraju, a także inwestycje zagraniczne, za które odpowiadają podmioty zagraniczne.  

Pozostałe podziały

To jednak nie koniec, ponieważ inwestycje możemy dzielić także ze względu na formę oraz cel. W ten sposób inwestycje dzielimy na:

  • inwestowanie typu bezpośredniego (wiążące się bezpośrednio z działalnością o charakterze produkcyjnym),
  • inwestowanie typu portfelowego (wiążące się z aktywami finansowymi i cechujące się tak zwanym mniejszym horyzontem od inwestycji bezpośrednich).

Ze względu na źródło finansowania:

  • inwestowanie typu własnego (uzależnione od środków własnych),
  • inwestowanie typu kredytowego (bazujące na środkach pożyczonych)
  • inwestowanie typu mieszanego (bazujące na obydwu powyższych źródłach).

Inwestycje także możemy podzielić ze względu na czas, które obejmują inwestowanie: krótkoterminowe, długoterminowe oraz średnioterminowe.  

Jeśli więc będziemy odwiedzać polskie banki, agencje brokerskie czy też inne instytucje, które realizowanie wyżej przedstawionych nam umożliwią, pamiętajmy o tym, iż nie jest to tematyka, którą można potraktować z miejsca, bez wcześniejszego przygotowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz