poniedziałek, 2 grudnia 2013

Najważniejsze zalety i wady lokat bankowych

Trudna sytuacja gospodarcza, rosnące bezrobocie, kosztowne utrzymanie i wysokie podatki, to wszystko negatywnie odbija się na portfelach obywateli. Taka sytuacja nigdy nie jest łatwa i nakazuje poważnie zastanowić się nad przyszłością i zabezpieczyć w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Najrozsądniejszym sposobem, który pozwoli z ulgą spojrzeć w przyszłość, jest oszczędzanie. Instytucje finansowe udostępniły swoim klientom szereg instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych, które pozwalają w realny sposób zarobić na ulokowanych oszczędnościach.
 

Wyróżnić można między innymi obligacje Skarbu Państwa, czy też konta oszczędnościowe, które pomimo nieistniejącego ryzyka nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Na rynku finansowym dostępne są także fundusze inwestycyjne, rachunki maklerskie czy kontrakty terminowe, jednak pomimo kuszących perspektyw solidnego zysku, istnieje także ryzyko w postaci utraty wniesionego kapitału, co także sprawia, że nie są częstym wyborem wśród klientów poszukujących instrumentów oszczędnościowych. Zdecydowanie najpopularniejszym produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym jakie oferują banki są lokaty, głównie ze względu na ich dostępność na rynku, łatwość założenia i bezpieczeństwo kapitału. Podobnie jak inne aparaty finansowe, tak i ten produkt posiada zarówno swoje mocne i słabe strony, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy.

Zalety lokat bankowych

Lokaty bankowe założyć można zarówno z oprocentowaniem stałym, jak i zmiennym i w przypadku tego pierwszego niewątpliwym plusem jest możliwość określenia z góry potencjalnego zysku. Wystarczy tylko wziąć pod uwagę aktualne oprocentowanie lokat, częstotliwość kapitalizacji odsetek, długość umowy, oraz wysokość depozytu. Dużą zaletą jest także bezpieczeństwo środków powierzonych bankowi, które nie są obarczone żadnym ryzykiem strat, nad czym czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny i zwraca klientowi środki nawet w przypadku niewypłacalności banku. Warta podkreślenia jest także łatwość zawarcia umowy, brak skomplikowanych procedur, a także duża dostępność dla klienta i szeroki wachlarz ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Istotne wady lokat

Jedną z najistotniejszych ujemnych cech jakie posiadają depozyty terminowe, jest ich oprocentowanie. Nawet najlepsze lokaty nie oferują klientom atrakcyjnych oprocentowań, co powoduje, że tylko naprawdę duże depozyty dadzą szansę na solidny zysk. Kolejny minus, to konieczność zamrożenia kapitału na czas trwania umowy, gdyż wcześniejsze podjęcie pieniędzy praktycznie zawsze skutkuje utratą odsetek, a więc brakiem jakiegokolwiek zysku. Pamiętać należy także, że lokaty bankowe obciążone są 19% podatkiem, który należy uwzględnić przy wyliczaniu potencjalnych zysków, gdyż o taką kwotę będą pomniejszone naliczone w trakcie umowy zyski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz