poniedziałek, 2 grudnia 2013

Kapitalizacja odsetek wpływa na zysk z lokaty bankowej

Każdy rodzaj lokaty działa na zasadzie kapitalizacji odsetek. Kapitalizowanie ich jest sposobem oprocentowania lokat. Różne typy depozytów kapitalizuje się inaczej, co przekłada się na konkretne zyski. Im dłuższa lokata i im więcej okresów kapitalizacji odsetek posiada, tym więcej można zarobić.

Jak wygląda kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek jest to proces, który polega na dopisywaniu przez bank odsetek do wpłaconego kapitału. Proces ten odbywa się tak często, jak opiewa na to umowa lokaty. Kapitalizacja może więc mieć miejsce raz w roku, dwa razy i więcej. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem lokaty ma się do czynienia. Przykładowo zakładając lokatę miesięczną z miesięczną kapitalizacją odsetek, bank je kapitalizuje po zakończeniu trwania tej lokaty, czyli po miesiącu czasu. Jeśli lokata zostaje automatycznie odnowiona, to następna kapitalizacja również następuje po miesiącu czasu, ale odsetki kapitalizuje się już od wyższej kwoty, a dokładnie od kwoty z wcześniej wypracowanymi odsetkami. Proces taki ma miejsce co miesiąc, oczywiście jeśli tylko lokata jest odnawiana. Zasada kapitalizacji odsetek jest prosta. Odsetki dopisuje się do złożonego depozytu, przez co się on zwiększa. Przy następnej kapitalizacji odsetki dopisuje się już do większej kwoty, co w rezultacie przynosi większe zyski. Jeśli kapitalizacja odsetek na lokacie terminowej ma miejsce często, to następuje zjawisko, które nosi miano procentu składanego. Jest to bardzo ważna wiadomość. Procent składany ma miejsce wówczas, gdy doliczanie zysków ma miejsce minimum dwa razy w czasie trwania lokaty. Jeśli lokata terminowa mówi o dopisaniu odsetek na koniec jej trwania i nie zostaje odnowiona, to nie ma mowy o procencie składanym.

Procent składany ma wpływ na zyski z lokaty

Wiele osób zakładających lokatę terminowa skupia się wyłącznie na wysokim oprocentowaniu, który pozwoli wypracować konkretne zyski. Tymczasem podpisując umowę należy prześledzić szczegółowo jej warunki i przede wszystkim warto zwrócić uwagę na okresy kapitalizowania odsetek przez bank. Co z tego, jeśli bank zaproponuje wyższe oprocentowanie całego okresu lokacyjnego, jeśli uśrednione oprocentowanie w skali roku wyniesie niewielki poziom, np. 2%. Okazuje się, że oprocentowanie lokaty jest ważne, ale nie najważniejsze. Mając niewielki procent, ale wiele okresów kapitalizacji odsetek, można wypracować większe zyski. Procent składany jest bardziej wartościowym rozwiązaniem w lokatach terminowych, niż sugerowane wysokie oprocentowanie, które w rzeczywistości wysokim wcale nie jest. Zamiast dać się zwabić „promocyjną” lokatą z wysokim procentem, warto zapytać bank, jak często ten procent będzie kapitalizowany. Jeśli bank da ofertę z wysokim procentem i częstymi okresami jego kapitalizacji, to można mówić o korzystnym produkcie wartym zastanowienia.

Niewiele osób ma świadomość tego, jakie czynniki wpływają na zyski z lokaty. Częstotliwość naliczania odsetek jest właśnie jednym z takich czynników, które decydują o tym, ile kto zarobi i w jakim czasie.

1 komentarz: