sobota, 2 listopada 2013

Wybrać stałe czy zmienne oprocentowanie lokat bankowych?

Kwestia oprocentowania lokaty to niezwykle ważny element biorąc pod uwagę przyszłe zyski z zainwestowanego kapitału. Choć oprocentowanie najczęściej kojarzy nam się z kredytami bankowymi, również w przypadku lokat ma ono ogromne znaczenie. Różnica między lokatami i kredytami odnośnie oprocentowania jest jednak zasadnicza. Biorąc pożyczkę to bank narzuca kredytobiorcy reguły, na jakich zostanie ona przyznana – w tym oprocentowania. Natomiast inwestor decydujący się na lokatę bankową ma dość swobodną możliwość jej wyboru – choćby ze względu na oprocentowanie lokat: stałe lub zmienne.

Lokata bankowa to dość specyficzny produkt bankowy. Jej mechanizm jest bowiem odwrotny niż w przypadku kredytu bankowego. W przypadku lokaty bowiem to klient udziela niejako „pożyczki” bankowi, a ten po skończeniu okresu umowy oddaje włożony kapitał wraz z należnymi odsetkami. Stanowi to powszechny sposób na pomnażanie zgromadzonych przez inwestorów oszczędności. Warto podkreślić, że sposób bezpieczny. Lokata bankowa to bowiem jeden z najbardziej przyjaznych i bezpiecznych inwestycji na rynku. Dlaczego? Bowiem jeśli wybierzemy lokatę z oprocentowaniem stałym, już na samym starcie będziemy wiedzieć jakie zyski nam ona przyniesie. Czy zatem stałe oprocentowanie jest lepsze od zmiennego? Z całą pewnością jest bezpieczniejsze, ale nie dla każdego oznacza to, że jest ono lepsze. Najlepsza lokata to taka, która przynosi zyski, a o zyskach decyduje oprocentowanie.

Oprocentowanie stałe czy zmienne? 

Kluczową chyba zaletą stałego oprocentowania lokaty jest fakt, że inwestor już w momencie podpisywania umowy wie dokładnie ile wyniesie zysk z włożonego w lokatę kapitału. Dla dużej liczby klientów banku ma to o tyle duże znaczenie, że lubią oni wiedzieć jaką kwotą będą dysponować w przyszłości. Z kolei oprocentowanie zmienne jest dla osób, które lubią małą nutę ryzyka. W przypadku wyboru lokaty z oprocentowaniem zmiennym, inwestor nie wie jakie będą jego zyski. Zna oczywiście poziom oprocentowania na starcie, ale podczas trwania umowy poziom ten może się zmieniać, w zależności od pewnych czynników. Jednym z tych kluczowych jest bez wątpienia zmiana poziomu stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne – na co zwracać uwagę?

Osoby, które myślą o wyborze oprocentowania zmiennego mają małą podpowiedź odnośnie ewentualnego poziomu oprocentowania lokaty. Jak to możliwe? Okazuje się, w sposób dość prosty można przewidzieć kierunek ewentualnych zmian – oczywiście zalety to jak długo będzie trwała lokata. Jak wiemy najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wysokości oprocentowania lokat jest wysokość stóp procentowych, która jest ustalana przez Narodowy Bank Polski. NBP z kolei nie jest instytucją, która swoje decyzje opiera na enigmatycznych czynnikach i kryteriach. Decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych są podejmowane w oparciu o konkretne tendencje w gospodarce. Są to przede wszystkim inflacja i wzrost gospodarczy. W obu przypadkach możemy być niemal pewni, że stopy procentowe się podniosą. Z drugiej strony, spowolnienie w gospodarce sprzyja obniżaniu stóp. Obserwując te elementy możemy przewidzieć ewentualną wysokość oprocentowania lokat. Oczywiście niczego nie można być pewnym w 100%, bowiem rynek i gospodarka bywają nieprzewidywalne.

Popularne rodzaje inwestycji finansowych

Nie tak dawno temu świat obiegła wiadomość o krachu gospodarczym, zapaści finansowej i globalnym kryzysie. I nie tak dawno temu – wbrew temu, co twierdzili eksperci, specjaliści i czołowi gracze rynków biznesowych – społeczeństwo zaczęło coraz bardziej interesować się finansowymi inwestycjami. Powód był prosty: to właśnie inwestycje dawały gwarancję pełnej płynności finansowej w ciągu nadchodzących lat kryzysu.


Inwestowanie – sposób na zarobek

Najprostszym sposobem na zarabianie pieniędzy w czasach globalnego kryzysu okazuje się bowiem inwestowanie. Oczywiście inwestowanie jako proces przemyślany, kilkukrotnie przeanalizowany i przedyskutowany ze specjalistami, doradcami finansowymi i bankowymi.

Czy to oznacza więc, że w inwestycje finansowe może „bawić” się tylko osoba doświadczona, znająca sytuację rynkową, obyta w świecie finansów i obracająca dużymi pieniędzmi? Wręcz przeciwnie! Obecnie banki niezwykle łakomie patrzą na tak zwanych małych inwestorów, czyli klientów indywidualnych, otwierających lokaty bankowe, konta oszczędnościowe czy próbujących swoich sił na rynku funduszy inwestycyjnych.

Taki inwestor to skarb – zapewnia bankowi stały dochód, zaś zainwestowane przez niego pieniądze, obracane następnie na bankowych kontach, pomagają zarabiać nie tylko samemu inwestorowi, ale i właśnie bankom.

Obligacje, czyli pewny zysk

Jeśli jednak ktoś nie chce, aby w jego finanse miał wgląd bank czy pracownik banku i chciałby utrzymać wysokość własnych zarobków z daleka od oczu finansowej machiny, zawsze zostaje mu kilka innych opcji inwestycyjnych. Jedną z nich są obligacje, w tym najczęściej wybierane (z racji wysokiej gwarancji bezpieczeństwa), obligacje o charakterze skarbowym, a więc emitowane przez Skarb Państwa.

To jedna z najbardziej pewnych – jeśli nie najpewniejsza – forma inwestycji finansowej w dzisiejszych czasach na obszarze Polski. Kupując papiery obligacyjne Skarbu Państwa ma się gwarancję, że po roku, dwóch czy pięciu (lub po innym czasie) zostaną one na pewno odkupione przez właściciela, a my otrzymamy należne nam odsetki i wartość samych obligacji.

Fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka

Płynność finansową zapewniają też inne produkty finansowe dostępne na polskim rynku. Jeden z nich – fundusze inwestycyjne – zapewnia inwestorom bardzo duże zyski, ale jednocześnie oznacza równie wielkie ryzyko porażki. Dla początkujących w tym segmencie rynku osób fundusze są więc produktem bardzo atrakcyjnym, ale i niebezpiecznym. Źle zainwestowane pieniądze, włożone w nieodpowiedni fundusz i niekontrolowane mogą bowiem zwyczajnie przepaść, a my zostaniemy z niczym.