Najpopularniejsze formy inwestowania oszczędności

Metod skutecznego oszczędzania istnieje przynajmniej kilka. Wielu z nas zastanawiało się nieraz, jak bezpiecznie zainwestować wolne środki finansowe. Odkładanie pieniędzy jest kluczem do osiągnięcia niezależności finansowej. Jednak nie wystarczy samo odkładanie wolnych środków finansowych, aby to osiągnąć. Lepszym rozwiązaniem jest lokowanie oszczędności w produktach inwestycyjnych, które mogą przynieść dodatkowe zyski. Przyjrzymy się różnym metodom bezpiecznego oszczędzania.

Produkty bankowe – bezpieczeństwo i pewny zysk

Jedną z głównych kategorii, jeśli chodzi o bezpieczne formy oszczędzania są produkty bankowe. Jak sama nazwa wskazuje produkty te są oferowane przez banki. Ten sposób oszczędzania wiąże się z bezpieczeństwem i pewnością osiągnięcia minimalnych zysków. Banki przyjmując depozyty, w zamian, po upłynięciu terminu zapadalności, oferują swoim klientom zwrot środków powiększonych o kwotę odsetkową. W ten sposób można bezpiecznie powierzyć oszczędności bankowi i po pewnym okresie liczyć na dodatkowe zyski. Do najpopularniejszych produktów bankowych zalicza się lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe. Są to oprocentowane depozyty, które być może nie przynoszą dużych zysków, jednak wiążą się z ponoszeniem praktycznie zerowego ryzyka.

Instrumenty finansowe na rynkach kapitałowych

Kolejną kategorią, jeśli chodzi o formy skutecznego oszczędzania są produkty inwestycyjne oferowane na rynkach kapitałowych. Mowa tutaj przede wszystkim o obligacjach oraz akcjach. Te pierwsze charakteryzują się względnie większym bezpieczeństwem niż akcje. Zwłaszcza inwestowanie w obligacje skarbowe może okazać się atrakcyjne dla osób szukających bezpiecznych metod oszczędzania. Obligacje skarbowe oferują możliwość osiągnięcia porównywalnych zysków jak produkty bankowe. Z kolei inwestowanie w akcje spółek giełdowych wiąże się z o wiele większym ryzykiem niż inwestycja w obligacje. Ten rodzaj inwestowania oszczędności nie jest polecany osobom bez konkretnej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Jeśli jednak ktoś nie byłby usatysfakcjonowany rentownością obligacji czy też produktów bankowych, godnym polecenia sposobem na pomnożenie oszczędności jest wybór funduszy inwestycyjnych. W tym przypadku nie potrzebna jest tak specjalistyczna wiedza, jak przy inwestycjach na giełdzie, a stopy zwrotu są atrakcyjniejsze niż przy inwestycjach w obligacje. Jednak aby móc osiągnąć atrakcyjne zyski z funduszy, potrzebna jest dobra koniunktura na rynkach finansowych.

Inwestycje alternatywne – złoto, nieruchomości a może działa sztuki?

Zupełnie alternatywnym podejście, w przypadku inwestowania oszczędności, może być lokowanie środków w takich aktywach jak złoto, nieruchomości czy też działa sztuki. Popularnym rozwiązaniem w ostatnim czasie stało się także inwestowanie w wino. Jeśli chodzi o inwestycje w złoto czy też nieruchomości jest to bezpieczny sposób inwestowania od dekad a nawet wieków. Podstawową zasadą w tym przypadku jest wybór odpowiedniego momentu do inwestycji. Nabywając złoto czy też nieruchomość należy mieć pewność, że wartość aktywa wzrośnie w raz z upływem czasu. Dlatego aby odnieść wymierne zyski, należy inwestować w okresie dołka na rynkach złota lub nieruchomości i liczyć na wzrost cen. Zupełnie alternatywną formą inwestowania, spopularyzowaną w ostatnim czasie jest inwestycja w wino. W przypadku chęci zainwestowania w takie aktywa, najlepiej udać się do doradcy inwestycyjnego, który udzieli nam niezbędnej pomocy.