sobota, 1 marca 2014

Charakterystyka bankowych kont oszczędnościowych

Bankowe konta oszczędnościowe są rozwiązaniem pośrednim pomiędzy kontem osobistym, a lokatom. Konta te umożliwiają gromadzenie oszczędności, bez ich zamrażania, a konkretnie bez ryzyka utraty odsetek w sytuacji, gdy z jakichś powodów konieczne staje się wykorzystanie części lub całości zgromadzonych na nich pieniędzy.

Konta oszczędnościowe a konta osobiste

 

Wszystkie konta bankowe mają swoją specyfikę, która nadaje im różne funkcjonalności. Konta osobiste umożliwiają zarządzanie finansami na bieżąco bez ponoszenia wysokich kosztów (w części banków większość operacji bieżących na kontach osobistych można przeprowadzać za darmo), ale mają znikome, lub żadne oprocentowanie. Takiego konta nie można traktować jako poważnej lokaty kapitału. Przechowując na nich pieniądze tracimy je wskutek stopniowego zmniejszania ich siły nabywczej w wyniku inflacji.

Konta oszczędnościowe - przeciwnie. Są przyzwoicie oprocentowane (choć nie tak wysoko jak lokaty), ale nie można korzystać z nich w pełni bezkarnie tj. bez ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów opłat za poszczególne operacje. W większości banków tylko jedna operacja na takim koncie jest bezpłatna, za pozostałe pobierane są wyższe, niż w przypadku kont osobistych, prowizje.

Konta oszczędnościowe a lokaty bankowe

 

W porównaniu z typowymi kontami oszczędnościowymi lokaty są znacznie wyżej oprocentowane. Ulokowanie pieniędzy na rachunku lokaty umożliwia uzyskanie większych dochodów z odsetek. Większość lokat oznacza jednak konieczność całkowitego zamrożenia pieniędzy na ściśle określony czas. Lokatę można zerwać (zlikwidować, rozwiązać) przed terminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale należy liczyć się z tym, że w takiej sytuacji dojdzie do utraty wszystkich należnych (nie skapitalizowanych) odsetek. Na tym polu konta oszczędnościowe mają nad lokatami ogromną przewagę - swobodne dysponowanie pieniędzmi nie grozi utratą odsetek.

Kiedy warto założyć konto oszczędnościowe?

 

Konta oszczędnościowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują swobody w dysponowaniu posiadanym kapitałem pieniężnym i stałym jego pomnażaniu. Obecnie większość banków oferuje coraz korzystniejsze warunki oszczędzania, a konta oszczędnościowe należą do najbardziej konkurencyjnych produktów bankowych.

Wybierając je warto mieć na uwadze czynniki decydujące o ich przewadze nad kontami osobistymi i lokatami, czyli wysokość oprocentowania i swobodę w dysponowaniu pieniędzmi, z opłatami za operacje wykonywane ponad ściśle określony bezpłatny limit włącznie.

Ponieważ konto oszczędnościowe może być jednocześnie pomocniczym kontem do rachunku osobistego ważny jest też bieżący dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku.
Wybierając te produkty bankowe warto więc mieć na uwadze kanały dostępu do kont. Idealnym rozwiązaniem jest możliwość zdalnego zarządzania pieniędzmi za pośrednictwem telefonu, internetu, czy innych popularnych technologii / urządzeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz