piątek, 3 stycznia 2014

Ile rzeczywiście można zarobić na lokacie bankowej? - poradnik obliczania rzeczywistego zysku

Na zysk z lokaty wpływ ma przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim to oprocentowanie lokat ma kluczowe znaczenie przy określaniu zysków z lokaty. Ważna jest także kapitalizacja odsetek. Nie bez znaczenia, na rzeczywiste zyski z lokat pozostają także takie czynniki, jak podatek od przychodów kapitałowych oraz inflacja.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?


Oprocentowanie lokat jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość zysków z lokaty. To właśnie oprocentowanie decyduje o atrakcyjności oferty i jest pierwszym parametrem sprawdzanym przez osoby szukające lokat. Standardowo na rynku mamy do wyboru oprocentowanie zmienne oraz stałe. Zmienne oprocentowanie może ulec wahaniom podczas trwania umowy. Zmiany są uzależnione od wysokości stawki WIBOR na rynku międzybankowym. Stawka WIBOR jest z kolei uzależniona od poziomu stóp procentowych. Wyższe stopy oznaczają wyższą stawkę WIBOR oraz wyższe oprocentowanie lokat. Każda zmiana stóp ma bezpośredni wpływ na nasze zyski z lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie nie zmieni się w czasie trwania umowy. Już na początku mamy zagwarantowane to, że jeśli nie zerwiemy przed czasem umowy otrzymamy ustaloną kwotę odsetkową.

Dlaczego rodzaj kapitalizacji jest tak ważny?


Następnym czynnikiem, który wpływa na zyski z lokat jest kapitalizacja odsetek. Częstsze naliczanie odsetek sprawi, że nasze zyski będą większe. Dzienna kapitalizacja przyniesie większe zyski niż kapitalizacja miesięczna. Miesięczna kapitalizacja da nam większe zyski niż kapitalizacja kwartalna. Działa tutaj zasada procentu składanego i naliczenie odsetek od odsetek. Im częściej dopisywane są odsetki do podstawowego kapitału tym bardziej rośnie nam baza, od której są naliczane te odsetki.

Czy zyski z lokat są opodatkowane?


Kolejnym zagadnieniem poruszanym przy okazji rzeczywistych zysków z lokaty jest podatek. Od zysków z lokaty pobierany jest tzw. podatek od przychodów kapitałowych lub potocznie podatek Belki. Podatek ten wynosi 19% i obowiązuje od każdego rodzaju lokaty bankowej. Po zakończeniu trwania umowy o lokatę, bank w którym posiadaliśmy depozyt sam odlicza od odsetek należny podatek. Podatek Belki wpływa znacząco na zyski z lokaty. Oprocentowanie lokat podawana przez banki nigdy nie uwzględnia tego podatku, dlatego warto o tym pamiętać decydując się na założenie lokaty.

Jaki związek ma inflacja z zyskiem z lokaty?


Ostatnią kwestią ważna przy ustalaniu realnego zysku z lokat jest inflacja. Inflacja powoduje realną utratę siły nabywczej posiadanych pieniędzy. Inaczej inflację można także zdefiniować, jako ogólny wzrost cen dóbr i usług, co w praktyce oznacza to samo. Przy stopie inflacji na poziomie 1% w ujęciu rok do roku, oznaczać to będzie, że po upłynięciu 12 miesięcy za tę kwotę pieniędzy będziemy mogli nabyć o 1% mniej dóbr i usług. Inflacja jest bardzo ważna przy ustalaniu realnych zysków z lokaty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz