sobota, 1 marca 2014

Jak mądrze inwestować swoje oszczędności?

Wyobraźmy sobie, że dysponujemy kwotą 20 tysięcy złotych. Chcemy ją zainwestować, by po paru latach na naszym koncie znalazła się większa suma. Nie wiemy jednak, czym kierować się przy wyborze form pomnażania kapitału. Na szczęście inwestowanie nie jest trudne, ale by przynosiło zamierzone efekty należy przestrzegać kilku uniwersalnych zasad.

Inwestuj w to, na czym się znasz

Ważne jest, by inwestować tylko w produkty, których działanie znamy i rozumiemy. Jeśli nasza wiedza finansowa jest nikła, wybierzmy lokaty bankowe, które nie wymagają znajomości zagadnień tematyki ekonomicznej. Oprocentowanie lokat jest obecnie bardzo niskie, ale nasz zarobek będzie pewny. Gdy mamy większą wiedzę, możemy pokusić się o kupno akcji giełdowych czy obligacji z rynku Catalyst, które oferują całkiem dobre stopy zwrotu. Warto również wspomnieć o inwestycjach alternatywnych np. winach czy znaczkach pocztowych, chociaż są one zarezerwowane jedynie dla pasjonatów.

Określ czas inwestycji

Przy wyborze formy pomnażania kapitału należy kierować się również długością okresu inwestycji. Inaczej będziemy mogli ulokować pieniądze, gdy będziemy chcieli inwestować przez rok, a inaczej, gdy okres ten będzie miał wynosić 10 lat. W inwestycjach długoterminowych możemy pozwolić sobie na większe ryzyko – wybierajmy więc instrumenty agresywne, które mogą przynieść wyższą stopę zwrotu. Jeśli natomiast szybko chcemy zyskać dostęp do zarobionej gotówki, decydujmy się na rozwiązania bezpieczniejsze (np. lokaty krótkoterminowe). Zyski z nich będą niższe, jednak będziemy mieć zagwarantowaną ochronę kapitału.

Dywersyfikacja

Równie ważna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Pozwala ona na zmniejszenie ryzyka i zminimalizowanie ewentualnych strat płynących z agresywnych form pomnażania kapitału. Dywersyfikacja polega na podzieleniu kapitału pomiędzy różne formy inwestowania – za część pieniędzy można kupić akcje, a za resztę obligację lub wybrać rozwiązania tradycyjne takie jak lokata. Należy jednak przestrzegać zasady, że im krótszy czas inwestycji, tym więcej bezpiecznych form należy wybierać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz